Roundtable Artificial Intelligence in de Logistiek

Artificial Intelligence
Artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie omvat software die kan denken en leren als een mens en daardoor in staat is zichzelf te ontwikkelen. Drie van de top tien strategische trends voor 2019 door Gartner zijn op artificial intelligence (AI) gebaseerd; autonomous things, augmented analytics en AI driven development.

Logistieke toepassing
In de logistiek vinden deze slimme algoritmes toepassing in forecasting en planningssystemen in complexe logistieke netwerken, maar ook bijvoorbeeld in zelfrijdende auto’s en robots in magazijnen. Logistiek medewerkers kunnen een belangrijke taak houden in het proces, terwijl het systeem met behulp van artificial intelligence de ingewikkelde berekeningen en repetitieve taken uitvoert. Op het Topsector congres werd dit onderwerp behandeld en werd met name gediscussieerd over aansprakelijkheid en de impact op werkgelegenheid en skills in de logistiek.

Nieuwe kansen
In veel onderzoeksprojecten binnen de Topsector wordt al gekeken naar verdere toepassing van artificial intelligence in de logistiek. Met name forecasting- en planningssystemen worden behandeld. Er is behoefte aan verdere verkenning van nieuwe toepassingen en kansen in de logistiek. Hierbij valt te denken aan advanced collaborative planning en forecasting, predictive analytics voor onderhoud en servicelogistiek en data-driven autonomous supply chains.

Financiering voor projecten
Voor dit onderwerp is ruimte voor onderzoeksvoorstellen in de TKI Toeslag call die openstaat tot en met 14 januari 2019. Er is ruimte voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Ook in de toekomst wordt verwacht dat er ruimte blijft voor projecten op dit gebied.

Roundtable Artificial Intelligence
Op donderdag 22 november organiseert TKI Dinalog een roundtable Artificial Intelligence in Utrecht (tbc). Aangezien er vanuit verschillende organisaties interesse is getoond in dit thema, biedt de roundtable bedrijven en kennisinstellingen de gelegenheid ideeën en behoeften uit te wisselen en waar mogelijk te komen tot samenwerkingsverbanden voor projectvoorstellen.

Programma donderdag 22 november
10.00 – 10.15 Opening en kennismaking
10.15 – 10.30 Toelichting financieringsmogelijkheden
10.30 – 11.15 Pitches projectideeën
11.15 – 12.30 Brainstorm / discussie projectideeën
12.30 – 13.00 Afsluiting

Indien u gebruik wil maken van de mogelijkheid uw idee te pitchen en/of uw diensten toe te lichten, neemt u dan contact op met Liesbeth Brügemann van TKI Dinalog.

Over de Roundtables
TKI Dinalog organiseert roundtables om specifieke onderwerpen met kennisinstellingen en bedrijven te bespreken. Roundtables kunnen verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld uitwisselen van kennis uit onderzoeksprojecten, brainstorm over innovatie onderwerpen of matchmaking voor projectconsortia.

Geef de eerste reactie