Werkconferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’

De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Voor zowel de logistieke sector als handels- en productiebedrijven biedt deze transitie grote kansen, waarbij één van de vragen is wie de rol als verbindende én regisserende partij in de keten oppakt. Welke rol speelt de functie logistiek binnen de circulaire economie en kan deze als drijvende kracht dienen? En wat vraagt de maatschappij van de logistiek? 

Deze vragen staan centraal bij de vierde werkconferentie Logistiek beweegt de Circulaire Economie op donderdag 4 november aanstaande; deze keer op locatie: in Zoetermeer. Het initiatief ligt bij een brede en ambitieuze groep van organisaties: Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Evofenedex, Stichting Het Groene Brein en Stichting Transactieland.

De conferentie zal een interessante mix zijn tussen werksessies waar concrete vragen van circulaire ondernemers en logistieke dienstverleners onder handen worden genomen, lezingen van wetenschappers en beleidsmakers, pitches over de laatste innovaties op het snijvlak logistiek en circulariteit en masterclasses over nieuwe samenwerkings- en businessmodellen.

Centrale thema’s tijdens de conferentie zijn:

  • Wat kunnen startups en gevestigde organisaties van elkaar leren?
  • Wat zijn de laatste innovaties op het snijvlak van logistiek en circulariteit?
  • Wat kunnen we leren van de nieuwste samenwerkings- en business modellen?
  • Hoe brengen we jouw case een stap dichterbij succes?

Schrijf je nu in! En neem ook de vrijheid om deze uitnodiging naar geïnteresseerden in je eigen netwerk door te sturen.

Programma

09.00 – 09.30 uur – Inloop

09.30  – 10.30 uur – Plenaire opening met:

  • Annemarie Rakhorst (ondernemer & voorzitter Transitieagenda Consumptiegoederen)
  • Jack van der Veen (hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Universiteit)
  • Liane Philipsen (directeur Mainfreight)
  • Kees Machielse (lector Transitie van de Haven aan de Hogeschool Rotterdam)

10.30 – 12.30 uur Werksessies (ronde 1) & masterclasses

12.30 – 12.45 uur – Op de zeepkist – vier pitches over zaken die u echt moet weten

12.45 – 13.30 uur – Netwerklunch

13.30 – 15.30 uur – Werksessies (ronde 2)

15.30 – 16.15 uur – Plenair programma met conclusies van de dag

16.15 – 17.00 uur – Borrel

Hieronder een overzicht van alle werksessies:

Aebi-Schmidt & Locibel – Circular business model maturation & the role of logistics

De weg naar circulariteit is inmiddels een gegeven. Veel ondernemers stellen zich de vraag: wat betekent dat voor mij? Hoe maak je circulaire volwassenheid en de rol van logistiek daarin pragmatisch, praktisch, herkenbaar en meetbaar? Samen met Locibel (Longitudinaal Onderzoek Circulaire Bedrijfsmodellen in de Logistiek) en Aebi-Schmidt (fabrikant van o.a. landbouw- en veegmachines) bespreken we hoe CBMM de circulaire ambities verder helpt.

Defensie – Circulaire uitdagingen voor het Kenniscentrum Logistiek

Defensie vervult een centrale rol binnen onze maatschappij en heeft daarom op meerdere vlakken impact. Ook op het vlak van de circulaire economie. Tijdens de werksessie presenteert het Kenniscentrum Logistiek van Defensie verschillende circulaire uitdagingen die met de deelnemers verder worden afgepeld.

Pharma & circulaire plastics – ‘Closing the loop’

Hergebruik van plastics uit de farmaceutische industrie: Welke uitdagingen staan centraal bij het bundelen en dirigeren van de verschillende reststromen? Welke rol speelt de wetgeving? En hoe kan samenwerking met coproducenten en afvalverwerkers wel leiden tot het sluiten van ‘de loop’?

Hogeschool Rotterdam & NHL Stenden – Slow Logistics: een nieuw perspectief

Waar liggen de grenzen van groei en hoe kunnen ‘consumption corridors’ helpen om deze te bewaken? Moet de logistiek ons helpen om te versnellen of vertragen om dichterbij onze circulaire doelstellingen te komen? Een ander gesprek over nieuwe taal en nieuwe drivers als basis voor een circulaire economie.

Beelen Next & Hogeschool Utrecht Circulaire bouwlogistiek: het knopen van de sloop aan de bouw

Samen met Beelen Next en de Hogeschool Utrecht kijken we naar de circulaire uitdagingen in de bouwlogistiek. Hoe knoop je de sloop aan de bouw? Wat vraagt dit van slopen, ontmantelen en van de logistiek? Hoe kom je tot een sluitende circulaire business case? En welke rol spelen ‘material driven design’, het digitaliseren van gebouwen en het in kaart brengen van bouwmaterialen?

Seenons & Dijkstra Plastics – Afvalstromen managen

Seenons, een digitaal platform waarop bedrijven hun eigen afval kunnen managen, presenteert de pilot die ze hebben gedaan met Dijkstra Plastics, het bedrijf dat de emmers voor sauzen van Remia produceert. Door ze apart in te zamelen belanden de emmers nu niet in de verbrandingsoven. Maar welke regelgeving staat in de weg om de cirkel echt 100% rond te krijgen. En waar lopen ze in de keten tegenaan om te komen tot een goed businessmodel?

AORTA Logistics & WoodLoop– fijnmazige en schone logistiek in de stad 

AORTA Logistics biedt een fijnmazige transportketen voor distributie van goederen en collectie van afvalstoffen en retourgoederen in de stad. Vervoer over water wordt slim gekoppeld aan andere schone vervoersmodaliteiten. Het doel is een schone en leefbare stad. AORTA gaat in gesprek met de initiatiefnemers van WoodLoop, een project waarin stromen houtafval slim gekoppeld worden aan meubelmakers. Hoe bouwen we aan een gezamenlijk businessmodel en hoe regelen we de logistiek?

Mission Reuse – logistieke uitdagingen in de transitie van wegwerp naar herbruikbaar

Mission Reuse wil vaart maken met het vervangen van wegwerpproducten door herbruikbare oplossingen. Denk aan kartonnen dozen voor e-commerce, maaltijdverpakkingen, bierbekers op festivals en warme dranken op stations. Met name de retourlogistiek is een belangrijke uitdaging. Hoe richten we een systeem in voor uitgifte, inzameling en schoonmaken van verpakkingen?

Gemeente Amsterdam, Transitieagenda Consumptiegoederen & Nyenrode Universiteit – Retourlogistiek van matrassen –Matrasfabrikanten betalen vanaf eind dit jaar mee aan de recycling van afgedankte matrassen. Probleem: dat geldt nou net niet voor de vele natte en vieze matrassen die in Amsterdam aan de straat worden gezet. Voor zowel de verbranding als de inzameling van al die matrassen geldt dat de gemeenten opdraaien voor de kosten. Hoe kunnen we de gemeente Amsterdam helpen met de retourlogistiek en de recycling?

Rensa – nieuwe vorm van ketensamenwerking

Rensa is een groothandel in verwarming en ventilatie. Samen met hun klanten en installateurs probeert het bedrijf haar keten circulair te maken. Hoe kan je de ketensamenwerking zo vormgeven dat alle partijen in gelijkwaardigheid aan tafel zitten?

Als je je aanmeldt, krijg je binnenkort meer informatie over de precieze locatie van de bijeenkomst, een uitgewerkt programma én meer informatie over de verschillende masterclasses, werksessies en lezingen. Als je zelf graag een actieve rol wilt spelen of als je vragen/opmerkingen hebt, laat het weten aan Ruben Kwak – ruben.kwak@transactieland.nl of Jan Heijns – jan.heijns@hetgroenebrein.nl.

NB – Vanzelfsprekend houden we alle ontwikkelingen rondom corona scherp in de gaten. We volgen de adviezen van de overheid en nemen tijdens het evenement alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht.

Graag tot ziens op deze conferentie.

Geef de eerste reactie