Schakels in het LNG netwerk: eigendom en overdracht

Datum: 10 november
Tijd 13:00 – 18:00 uur
Locatie:     Dorhout Advocaten, Groningen

 

De RUG organiseert samen met Dorhout Advocaten op 10 november een bijeenkomst genaamd “Schakels in het LNG netwerk, eigendom en overdracht”

 

Het programma:

13:00   Inloop en ontvangst met koffie en thee

13:30   Welkomstwoord van de dagvoorzitter Jeroen van den Berg, Planning Managing Director Energy Transition Centre (EnTranCe)

13:35   Prof. Ir. Iris Vis “design van een LNG netwerk”

13:50   Mr. Daisy G. Tempelman “eigendom en overdracht”

14:05   Uitleg en indeling workshops (korte pauze)

14:15   Workshop ronde 1 (A, B, C, D)

15:00   Pauze

15:15   Workshop ronde 2 (A, B, C, D)

16:00   Gezamenlijke afsluiting en korte bespreking resultaten

16:30   Borrel

18:00   Einde

 

 

Het plenaire gedeelte wordt gezamenlijk verzorgd door Prof. Iris Vis van de Rijksuniversiteit Groningen en mr. Daisy Tempelman van Dorhout Advocaten.

 

Iris Vis is Hoogleraar Industrial Engineering en penvoerder in het Dinalog project “Design of LNG Networks”. Een van de resultaten van dit onderzoek is de zogeheten “Blue Print” waarbij het duidelijk wordt hoe een LNG netwerk (voor tanken en bunkeren) voor meerdere modaliteiten vanuit logistiek oogpunt zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk kan worden opgezet. Bij de ontwerp van een LNG netwerk is geïnventariseerd welke belemmeringen er binnen de schakels van de keten worden ervaren en welke hiervan ketenoverschrijdend zijn. Deze elementen dienen te worden weggenomen alvorens de LNG keten ontwikkeld kan worden. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met allerlei facetten zoals toegankelijkheid, veiligheid, planning en efficiënt gebruik van de brandstof.

Daisy Tempelman is promovenda bij het Groningen Centre of Energy Law aan de Rijksuniversiteit Groningen en juridisch adviseur bij Dorhout Advocaten. Zij geeft een juridische toelichting op deze blauwdruk, waarbij zij begrippen als ‘bezit, eigenaar en houderschap’ introduceert. Het zal niet altijd even duidelijk zijn waar er sprake is van juridische overdracht. Dit zal worden besproken in de verschillende workshops:

 

A. Ontvangst en Opslag

Gerben Dijkstra is een Business Developer van Gasunie bij GATE Terminal en betrokken bij de uitrol van LNG voor de transportsector.

 
B. Strategische Planning infrastructuur

Erik Büthker is voorzitter van de PGS commissie voor LNG vulstations (PGS33) en Business Development Manager bij LNG24.

 

C. Distributie proces

Filips Jager is een zelfstandige innovatieve projectmanager en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen in het Dinalog project ‘Design of LNG Networks’.

 

D. Gaskwaliteit

Jacques Dam is professor LNG systems aan de Technische Universiteit Eindhoven, Senior onderzoek bij het Energie Kennis Centrum aan de Hanzehogeschool en Senior Project Manager LNG bij Energy Valley.

 

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan dit evenement? Wij verwachten een grote opkomst en in verband met een beperkt aantal plaatsen raden wij u aan dat u zich tijdig (voor 27 oktober) aanmeldt. Aanmelden kan via de website: www.dorhout.nl/lng

Geef de eerste reactie