Seminar logistiek: To the next level

Over de logistiek uitdagingen van vandaag en morgen en de beste aanpak!

Wat kunt u verwachten?
Logistiek wordt geconfronteerd met complexe vraagstukken. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, duurzaamheid en daarbinnen het realiseren van een circulaire economie en het terugwinnen van onze concurrentiepositie. Kortom: de uitdagingen zijn groot. En ja, we doen al veel, maar het is nog niet genoeg. Oplossingen vergen een duidelijke visie én intensieve samenwerking tussen overheid, wetenschap, vastgoedontwikkelaars, logistiek dienstverleners en verladers.

Dat is de insteek van dit interactieve seminar: hoe nu verder? We presenteren de resultaten van eigen onderzoek naar hoe bedrijven regio’s beoordelen en welke factoren voor hen nu bepalend zijn voor hun locatiekeuze. Vervolgens delen experts van diverse bedrijven en organisaties, waaronder Decathlon, Tempo Team en Robomotive, hun kennis en ervaringen.

Komt u ook? We streven naar een mix van deelnemers vanuit de overheid, vastgoedmarkt, human resources, logistiek dienstverleners, belangenbehartigers en verladers. Uiteraard zijn andere collega’s binnen uw organisatie, voor wie dit seminar interessant zou kunnen zijn, ook van harte welkom!

12:00 uur Inloop met lunch

13:00 uur Plenaire aftrap
Wim Eringfeld (directeur Stec Groep). Op basis van zijn ervaring in de logistiek en de visie van Stec Groep vertelt Wim hoe de Nederlandse logistieke sector er voor staat en geeft hij inzicht in de omvang van de uitdagingen (zowel door de bril van de verlader, investeerder als overheid).
Ralph van Es (salesmanager logistiek Tempo Team). Hoe staat de logistieke arbeidsmarkt er voor? Welke regionale verschillen ziet Tempo Team? Ralph gaat in op de ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Bas van Bree (programmamanager bij TKI Dinalog) praat u bij op het gebied van verduurzaming in de logistieke sector. Wat is er al bereikt en wat zijn de volgende stappen die nodig zijn om echt vooruit te komen. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Michael Vermeer (ceo van Robomotive) deelt zijn visie op in hoeverre robotisering een (deel)oplossing is voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ook gaat hij in op wat er komt kijken bij de ontwikkeling van innovatieve systemen en op het belang van fieldlabs voor innovatie en onze concurrentiepositie.
Rondetafelgesprek over de toekomst van logistiek, met prikkelende stellingen die iedereen uit zijn comfortzone haalt, onder leiding van Wim Eringfeld.

14:30 uur Pauze

15:00 uur Themasessies: u kunt kiezen voor twee van de vijf workshops
(1) Toegevoegde waarde van een logistieke locatie
Hub Ploem (Stec Groep) en Christian Heerings (commercieel directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo) belichten de rol van een fysieke locatie als onderdeel van logistiek succes. Hoe kan het lokale logistieke ecosysteem bijdragen aan de uitdagingen in de logistieke sector?
(2) Logistieke arbeidsmarkt en locatiekeuze
Thibault Moraisin (delivery and demand Leader Decathlon) en Rohan Uijlings (directeur vastgoed en ontwikkeling Decathlon) gaan in op de rol van arbeidsmarkt bij de locatiekeuze voor een distributiecentrum. Zij praten u bij en delen ervaringen uit Duitsland en Frankrijk. (Deze workshop is Engelstalig.)
(3) Innovatie in de logistiek
Michael Vermeer (ceo Robomotive) zal nader ingaan op de mogelijkheden die robots bieden voor uw bedrijfsvoering en logistieke processen. Daarnaast zal hij stil staan bij het belang van samenwerking. U krijgt tips en adviezen om innovatie te stimuleren.
(4) Versterken logistiek netwerk
Juriën Poulussen (Stec Groep) en Ruud Egas (kwartiermaker van VNO-NCW/West) gaan in op de vraag wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een sterk logistiek netwerk en samenwerking en hoe dit kan bijdragen aan de regionale propositie.
(5) Huisvesting van arbeidsmigranten
Jan van Roessel (beleidsmedewerker economie gemeente Waalwijk) en een logistiek bedrijf uit Waalwijk nemen u mee in de do’s en don’ts van het realiseren van huisvesting voor arbeidsmigranten. Hoe groot is de behoefte? Hoe structureel is de behoefte en wie heeft welke rol / verantwoordelijkheid?

16:30 uur Netwerkborrel

Geef de eerste reactie