SLF Webinar: Just-in-Time Maintenance: de heilige graal in zicht? ​

Service Logistici zijn de uitvoerders van de service- of onderhoudsketen. Zij moeten hiervoor alle middelen (engineers, reservedelen, gereedschappen etc) paraat hebben. Het zal duidelijk zijn dat de inrichting van die keten qua responsetijd en kosten tot aanzienlijke vereenvoudigingen kan leiden als just-in-time-maintenance kan worden gerealiseerd. Is de heilige graal in zicht? Prof. Dr. Marielle Stoelinga van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit leidt hieromtrent een groot onderzoeksproject PrimaVera. Welke onderzoeksvragen worden hierin geadresseerd en zijn er al tussentijdse conclusies en resultaten?

Programma
Voor meer informatie over dit webinar neemt u contact op met info@servicelogisticsforum.nl.

Geef de eerste reactie