Slimme bouwlogistiek: van planning tot uitvoering

Slimme bouwlogistiek is een aanjager voor vernieuwing in de bouw. Dat is ook nodig want we moeten snel structurele maatregelen ontwikkelen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid rond de bouwopgaven in grote steden. Het moet sneller, met minder hinder en met minder mensen op de bouwplaats. En, dat levert ook nog eens 3 tot 5 procent lagere bouwkosten op. Alle partijen in de bouwsector zullen hier gezamenlijk in moeten optrekken.

Al jaren horen we over slimme bouwlogistiek, opdrachtgevers dienen het verplicht in hun opdracht op te nemen, aannemers moeten het gewoon gaan doen samen met hun onderaannemers en de logistieke dienstverleners dienen zich er aan te houden. Iedereen heeft er baat bij. Het lijkt zo eenvoudig, is dat zo?

Tijdens het congres op 5 oktober hoort u uit eerste hand over het hoe en waarom van bouwlogistiek, van planning tot uitvoering.

Sprekers (onder voorbehoud): 

  • Ben Spiering (Bouwagenda),
  • Joris Vijverberg (RWS),
  • Jaap Hoving (over Hudson Bay),
  • Hans Voordijk (TU Twente),
  • Ruben Vrijhoef (TU Delft),
  • Taco Jansonius (Logistiek makelaar regio Utrecht),
  • Arjen de Feijter (Dura Vermeer),
  • Ron Frazer (Volker Wessels).

Dagvoorzitter: Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam)
Doelgroep: aannemers, opdrachtgevers, omgevingsmanagers, leveranciers en logistiek dienstverleners in bouwlogistiek.
Om 14:00 uur start het congres (inloop vanaf 13:30) en om 17:30 sluiten we af met een netwerkborrel.

Het congres is gratis te bezoeken, u dient zich aan te melden uiterlijk 27 september via deze Link, als u zich aanmeldt verwachten wij ook dat u komt, i.v.m. met catering en de te verwachten aanmeldingen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jannette de Bes (jannette.debes@tno.nl

Dit congres wordt georganiseerd vanuit het TKI Dinalog / NWO project ‘4C Control tower toepassingen voor bouwlogistiek’. 

TKI project 4C control tower toepassingen voor bouwlogistiek
In een eerder TKI-toeslag project “4C in de bouwlogistiek” werd in de praktijk onderzocht wat het effect van 4C kan zijn in de bouwlogistiek. De resultaten zijn indrukwekkend te noemen. In deze proeftuinen werd een reductie van ca 35% op de CO2 uitstoot gerealiseerd en waren er 40% minder vervoersbewegingen nodig. In dit nieuwe innovatiecluster wordt opvolging gegeven aan dit project. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie worden verder onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen. De kennis en ervaringen uit deze activiteiten worden gedeeld in het bestaande, en verder uit te breiden, community “platform logistiek in de Bouw”.

 Partners in dit project zijn: TNO, TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam,  Volker Wessels, Dura Vermeer, Waal Bouw, Van Wijnen,  Scholtens Groep, Transport logistiek Nederland en Bouwend Nederland.

Geef de eerste reactie