Slimme Service Logistiek met Service Control Towers

Waar staan we nu en hoe verder?

In de logistieke wereld is het begrip service control towers aan de orde van de dag. Een service control tower is een centraal instandhoudingssysteem voor fysieke assets, waar relevante (real-time) data wordt verzameld en gebruikt om integraal beslissingen te maken voor de aansturing van service logistiek. De vraag is echter in hoeverre zulke service control towers worden gebruikt door Nederlandse bedrijven en welke aspecten hier dan in worden meegenomen. Verschillende aspecten spelen hierbij een rol: hoe hangt het gebruik van een service control tower af van de bedrijfsindustrie? Wordt data gebruikt op het gebied van onderhoudsactiviteiten, beschikbaarheid van spare parts, servicemonteurs of tools?  In hoeverre wordt (real-time) data centraal verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor het maken van beslissingen?

CQM heeft onderzocht hoe ver het Nederlandse bedrijfsleven is met het gebruik van service control towers. Tijdens dit seminar zal CQM, in samenwerking met Connekt/Topsector Logistiek, de bevindingen presenteren. Het seminar wordt gehouden op donderdagmiddag 21 maart 2019. Naast de resultaten hopen we dat het seminar richting zal geven aan de verdere ontwikkeling van service control towers.

Geef de eerste reactie