‘Grenzeloze Logistiek’ Antwerpen

 

Een middag in het kader van slim transport, zuinig & kwalitatief ruimtegebruik en innovatieve luchtschepen.

 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen organiseert een evenement waar de activiteiten ter ondersteuning van de logistieke sector aan u worden voorgesteld.

Bent u binnen uw bedrijf betrokken bij logistieke activiteiten? Wordt u als ontwikkelaar of studiebureau geconfronteerd met de uitdaging bedrijfsinfrastructuur aan te leggen die op duurzame wijze ruimte biedt aan transport en logistiek? Bent u als beleidsmaker of beleidsmedewerker betrokken bij economie of ruimtelijke ordening? Bent als ondernemer betrokken bij logistieke innovatie? Dan is dit evenement beslist iets voor u.

 

Programma
13:00 Onthaal en registratie

14:00 Welkomstwoord door Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen & voorzitter POM Antwerpen

14:10 Projectduiding door Luc Broos, algemeen directeur POM Antwerpen

14:30 Infosessies:

• Hoe slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen – Voorstelling Ideeënboek
In dit inspirerende ideeënboek tonen de auteurs van plannings- tot realisatiefase hoe concrete knelpunten inzake mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, ruimtegebruik, milieu en organisatie vermeden of verholpen kunnen worden.
• Bundelen Goederenstromen – Opportuniteiten toegelicht a.d.h.v. pilot cases
Aan de hand van 2 cases worden de opportuniteiten toegelicht die bundelen met zich mee brengt voor zowel de verlader, de logistieke dienstverlener als de klant.

15:45 Infosessies:

• Instrumentarium efficiënt Ruimtegebruik – Showcase Slimme Logistiek
Tijdens deze workshop wordt een instrumentarium voorgesteld dat toelaat te becijferen welke ruimte bedrijven besparen wanneer zij gericht infrastructuur en diensten delen in een Shared Service Center.
• Hybride Luchtschepen – transportsysteem voor de toekomst?
In opdracht van POM Antwerpen werd de technische, juridische en economische haalbaarheid van het luchtschip als nieuwe transportmodus in kaart gebracht, specifiek met het oog op projectcargo en goederentransport.

17:00 Slotwoorden

17:15 Netwerkreceptie

 

Technologymapping
Ondernemers betrokken bij een logistiek innovatietraject bieden we gedurende het evenement de kans om gericht en op afspraak van gedachten te wisselen met relevante kennisinstellingen en subsidieverstrekkers.

 

Praktisch
Meer informatie en inschrijving kunt u vinden op www.pomantwerpen.be/logistiek.
Inschrijven is gratis

Geef de eerste reactie