SmartPort Summit 2023

De Rotterdamse haven streeft ernaar in 2030 een CO2-reductie van 55% te realiseren en in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om de meest duurzame haven van de wereld te worden, is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie van belang.

Maar wat is er nu écht nodig voor deze transitie? Tijdens de SmartPort Summit gaan we samen aan de slag met het omzetten van abstracte ambities naar concrete kansen en acties op het gebied van circulariteit voor de Rotterdamse haven. Smartport zorgt ervoor dat jij met een actieagenda de deur uit gaat, want zowel bedrijven, overheden als kennisinstellingen kunnen bijdragen aan een circulaire economie.

Op de SmartPort Summit website zal vanaf september meer informatie beschikbaar zijn over het programma, de partners, de sprekers en hoe jij actief mee kunt doen.

Geef de eerste reactie