Spark! – Living Lab Live event: Datadelen in supply chains

Het Spark! – Living Lab nodigt u uit voor het online Live Event op dinsdag 19 mei 2020, van 13:00 tot maximaal 17:00 uur.

Voor veel organisaties is het door de Corona-maatregelen alle hens aan dek. Supply chains zijn tot stilstand gekomen, net weer in opstart of worden juist overvraagd, en dat te midden van financiële onzekerheid met een recessie voor de deur. Grip op de goederenstroom en bijbehorende betalingen ontbreekt vaak door beperkte beschikbaarheid (en bruikbaarheid!) van data en het delen ervan in de logistieke ketens. Hierdoor ontbreekt het bedrijven aan schaalbaarheid en is een effectieve scenario-gebaseerde aanpak niet mogelijk omdat continu veranderende situaties vragen om snelle beslissingen op basis van data. Een actueel voorbeeld zien we terugkomen bij de verspreiding van de beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Welke voorraden zijn er waar, wat is de kwaliteit en wie heeft welke behoefte? Met behulp van goede data kan deze supply chain goed aangestuurd worden, juist nu de vraag naar deze artikelen enorm groot is.

Real-time en accurate datadeling in supply chains kan de impact van verstoringen zoals het coronavirus verminderen wanneer bedrijven op basis van deze data snel en accuraat kunnen inspelen op veranderende situaties. Een open, neutraal platform waarover de data veilig wordt gedeeld in de ketens biedt oplossingen voor de nabije toekomst. Met name Blockchain (DLT) en Internet of Things zijn bouwstenen voor een dergelijk platform. Momenteel werken we met Spark! aan een toepassing voor de genoemde keten van beschermingsmiddelen en verwachten we voor de zomer de resultaten te kunnen presenteren. Deze oplossing kan dan ook door andere ketens worden geïmplementeerd. Dit soort concrete ideeën willen we tijdens het event verzamelen.

Doel van het event is gezamenlijk de kansen van datadeling in supply chains te verkennen en concrete toepassingen te schetsen. Hiervoor hanteren we een formaat dat eerder succesvol online is ingezet. Aan de hand van de meest voorkomende uitdagingen gaan we aan de slag om jullie ideeën vorm te geven, met als doel deze geschikt te maken voor realisatie in het Living Lab door het consortium, net als in bovengenoemde beschermingsmiddelen case. Dit is dan ook geen standaard webinar, waarin u vooral als toehoorder aanwezig bent. Wij geloven in interactie, goede begeleiding, inspirerende sprekers en vooral jullie expertise en inzichten.

Geef de eerste reactie