Themabijeenkomst Financiële Technologie en kostenontwikkelingen

Fintech, oftewel financiële technologie, is een verzamelnaam voor digitale dienstverlening in vooral de financiële sector. De kracht van deze dienstverlening is snelheid, efficiency, transparantie en mobiliteit waarmee financiële transacties kunnen worden uitgevoerd. Fintech richt zich op financiële technologie voor bijvoorbeeld foutieve of te laat betaalde facturen, vergroten van het werkkapitaal voor uitbreiding van het wagenpark of magazijnruimte, inzage in het betalingsmoraal van nieuwe klanten of mogelijkheden om samenwerking te bevorderen.

Logistiek & Fintech, een programma van o.a. Dinalog en Holland Fintech, laat u graag de praktische toepassingsmogelijkheden binnen de logistiek zien en kennismaken met een aantal fintech bedrijven.
In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in op de kostenontwikkelingen. Van belang zijn hierbij zowel de kostenontwikkelingen in 2017 als de te verwachten kostenontwikkelingen voor het jaar 2018. Zoals elk jaar heeft Panteia/NEA deze ontwikkelingen in kaart gebracht voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. Voor u is het van belang te berekenen wat de effecten zijn voor uw bedrijf.

De bijeenkomst is behalve voor u, ook interessant voor uw medewerkers van uw financiële administratie.

19.00 – 19.30 Ontvangst met koffie/thee
19.30 – 20.15 Financiële Technologie door Fintech
20.15 – 20.30 Pauze
20.30 – 21.15 Kostenontwikkelingen door Roger van Straaten
21.15 – 22.00 Uitloop en afsluiting

Geef de eerste reactie