Track – Bouw & Logistiek in de stad

Logistiek in de bouw is een uitdagende component van de bouwsector. Van de complexiteit bij binnenstedelijke projecten, de uitdagingen in het verminderen van transportbewegingen tot de verbetering van retourlogistiek van verpakkingen of herbruikbare producten en materialen. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat 30% van het zakelijke verkeer in de stad toe te rekenen is aan de bouw. Dit leidt niet alleen tot files, stikstof problemen, maar ook hogere kosten door lange wachttijd en planning. Dat betekent kansen en urgentie voor de omschakeling van de lineaire naar een circulaire economie.

Driedaagse Workshop Track

Circulaire economie is een systeem waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. CIRCO biedt in samenwerking met TKI Dinalog en de Hogeschool Utrecht een driedaagse workshop aan om jou als bedrijf op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Klik hier voor meer informatie.

Programma

Dag 1 – Initiate Workshop
Tijdens de eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren de huidige lineaire waardeketen en onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire ontwerpprincipes. Per bedrijf identificeren en selecteren we de circulaire kansen.

Dag 2 – Ideate Workshop
In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden verder verkend en in een aantal interactieve werkvormen verwerken we deze tot circulaire producten en diensten.

Dag 3 – Implement Workshop
Op de laatste dag word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de eerdere resultaten. En naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de circulaire impact.

Waarom meedoen?

  • Circulair ondernemen biedt nieuwe businesskansen! Bedrijven vergroten hun concurrentiekracht en ze creëren nieuwe waarden voor hun bedrijf en klanten. Ook is het een innovatieve herijking van hun businessmodel.
  • CIRCO maakt door samenwerken binnen de keten mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Door middel van de Online Track kunnen bedrijven in deze tijd toch doorgaan met het ontwikkelen van hun circulaire plannen! Ze behalen hetzelfde resultaat in minder tijd, omdat er geen reistijd is.
  • Meedoen aan CIRCO biedt veel kansen voor aanhaken op een breed netwerk, contact met andere sectoren en een groeiende community.
  • Bedrijven dragen bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.

Wat levert het op?

Tijdens de CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie