Van onderbuik naar onderbouwing!

 

DaVinc3i slotconferentie over wereldwijde sierteelthandel (versketen).

 

Maak op 19 februari 2015 kennis met de inzichten die ongeveer 30 sierteeltondernemingen en drie universiteiten hebben opgedaan. Samen onderzochten zij in het DaVinc3i project hoe de positie van Nederland als centrum in de wereldwijde sierteelthandel, een van de belangrijke versketens kan worden behouden of zelfs versterkt.

 

Bent u benieuwd naar inzichten over en antwoorden op vragen als:

  • Welke eisen stelt de toekomst aan uw ICT?
  • Met welke businessmodellen kunt u in de toekomst geld blijven verdienen?
  • Hoe zien de logistieke netwerken van de toekomst uit: hoe komen uw producten bij de Europese consument?
  • Hoe kunt u slim gebruik maken van andere vervoerswijzen?

 

Kom dan op donderdagmiddag 19 februari naar Van der Valk Hotel Den Haag, Gildeweg 1, Nootdorp! U kunt zich hier aanmelden.

 

In 4 jaar tijd heeft het DaVinc3i consortium onderzocht wat er moet gebeuren om de rol van Nederland in de wereldwijde handel en logistieke afhandeling van bloemen en planten te waarborgen. Hierbij hebben we ons gericht logistiek, businessmodellen en ICT. Aan het project nemen kwekers, handelsbedrijven en logistiek dienstverleners, FloraHolland, VGB en de drie universiteiten deel. In de vier jaar van het project zijn ongeveer 60 studentenonderzoeken opgeleverd in samenwerking met de betrokken bedrijven.

 

Tijdens de slotconferentie presenteren ondernemers en onderzoekers de lessen en concrete ideeën die zij uit de onderzoeken hebben gehaald. Het gaat daarbij om kwaliteitsgestuurde logistieke netwerken, retourlogistiek en alternatieve modaliteiten, verdienmodellen en samenwerking en innovatieve ICT toepassingen. Ook zullen we in gaan op de succesfactoren voor innovatieprojecten als DaVinc3i.

 

DaVinc3i wordt financieel mogelijk gemaakt door Dinalog, het Productschap Tuinbouw en de deelnemende bedrijven en universiteiten. Wageningen Universiteit coördineert het project. Verder nemen deel: Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, FloraHolland, VGB en ongeveer 30 sierteeltondernemingen. Kijk de onze site voor een volledig overzicht.

Geef de eerste reactie