Veilig werken met gassen in zeecontainers

Er worden regelmatig schadelijke stoffen aangetroffen in containers. Als een container grote concentraties schadelijke stoffen bevat, kan dit levensbedreigend zijn bij het laden en lossen. De kans hierop zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan. Dit hoeft echter geen nare gevolgen te hebben als medewerkers zich er bij het laden en lossen op de juiste manier tegen wapenen.

 

Een aantal jaren geleden heeft EVO een platform ‘Gassen in containers’ opgezet waarin werkgevers en werknemers samenwerken. Dit platform heeft een protocol ‘Veilig werken met gassen in zeecontainers’ opgesteld dat een leidraad biedt voor ondernemers om haar werknemers goed te instrueren.

 

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor logistiek managers, warehouse managers, inkoop managers, logistiek personeel, P&O medewerkers en expediteurs. Kortom iedereen die te maken heeft met uit derde landen binnenkomende zeecontainers.

 

Inhoud bijeenkomst

De bijeenkomst start met een presentatie van Ruud van de Laar van Arbode Consultancy. Hij zal het protocol ‘Veilig werken met zeecontainers’ stap voor stap met u door nemen. U krijgt hierdoor een duidelijk beeld van hoe u een proces opzet waarin uw werknemers veilig kunnen laden en lossen. Vervolgens zal Marcel van den Brink van de PPD EWS Group hun ervaringen met het laden en lossen van zeecontainers met u delen. Hij vertelt waar zij tegen aan liepen, wat de uitdagingen waren en hoe zij met onduidelijkheden zijn omgegaan en problemen hebben opgelost. Tot slot geeft de Arbeidsinspectie duidelijk weer wat zij precies verwacht van de ondernemer en waar zij op controleren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel waar u praktijkervaringen kunt delen met de sprekers en andere deelnemers.

 

Meer informatie

Neem contact op met het evenementenbureau van EVO. Telefonisch te bereiken op 079 3467 346 of kijk op www.evo.nl/evenementen

Geef de eerste reactie