Vervoerslogistieke Werkdagen 2017!

Komt u ook naar de Vervoerslogistieke Werkdagen?

 

Op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017 vinden de 24ste Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) plaats in Kasteel Vaalsbroek, Vaals, Nederland. We nodigen u graag uit.

De VLW is inmiddels niet meer weg te denken in logistiek onderzoeksland, een begrip met een geheel eigen karakter. Het biedt naast een platform voor kennisdeling ook een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, ondernemers en overheid op het gebied van logistiek.

Tijdens de VLW hoort u de nieuwste bevindingen van logistiek onderzoek op een zeer breed terrein. Er is volop gelegenheid om naar aanleiding daarvan te discussiëren over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten en lange termijnperspectieven die de onderzoeksresultaten laten zien. Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn onder meer: bouwlogistiek, retaillogistiek, nieuwe verdienmodellen, gedragsbeïnvloeding, stadslogistiek, e-commerce, human capital. Daarnaast gaan we dit jaar aan de slag met een managementgame.  

De eerste dag wordt afgesloten met een exclusief diner en heeft altijd een verrassing in petto. Dag twee wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek.

Alle ingediende papers en discussiebijdragen worden professioneel uitgegeven in twee boeken die worden uitgereikt tijdens de congresdagen. De auteursrechten blijven overigens bij de auteurs.

De Call for Papers is nu geopend. We nodigen u uit een paper in te dienen. Het indienen van een schriftelijke bijdrage naar aanleiding van een paper van een andere indiener is ook mogelijk.

Ook dit jaar is er ruimte voor bedrijfspitches. Bedrijven en organisaties worden uitdrukkelijk uitgenodigd een vraagstuk uit de beroepspraktijk ter discussie neer te leggen.

 

Belangrijke data:

  • Juli – 6 oktober: indienen van papers en registratie
  • Juli – 13 oktober: indienen van discussiebijdragen en registratie

Voor meer informatie en registratie verwijzen we u naar onze website:

www.vervoerslogistiekewerkdagen.org.

Geef de eerste reactie