Werkconferentie ‘Logistiek in een Circulaire Economie’

Een urgenter vraagstuk dan de toekomst van onze planeet is er niet. Daarom is er ook geen urgentere uitdaging dan vorm te geven aan een transitie naar een circulaire samenleving en economie.
De logistieke sector is in Nederland goed voor zo’n 10% van het BNP. Alleen al daarom heeft ze een belangrijke rol te spelen. Deze wordt echter nog onvoldoende opgepakt. Daarom hebben vier netwerken, te weten LogiCE, het lectorenplatform Logistiek, Lectorenplatform Circulaire Economie en TKI Dinalog, de krachten gebundeld. Samen willen zij aandacht geven aan de vraag “Wat is de rol van logistiek in een circulaire economie?”

Tijdens de Werkconferentie’ Logistiek in een Circulaire Economie’ wordt samen met experts uit zowel de wetenschap als het logistieke werkveld aandacht gegeven aan deze vraag. Bij deze willen we u van harte uitnodigen om aanwezig te zijn om mee te denken over oplossingen voor actuele vraagstukken en meer te horen over nieuwe ontwikkelingen.


Werkconferentie Logistiek in een circulaire economie

Op 31 oktober komen we samen met wetenschappers en partijen uit de praktijk die interesse hebben om samen te werken aan vraagstukken en kansen voor de logistiek in een Circulaire Economie (zie Bijlage A voor een inhoudelijk contextschets). De bijeenkomst heeft als doel om de verschillende platformen bij elkaar te brengen en samen te werken om de rol van logistiek in de circulaire economie te onderzoeken.

Door middel van presentaties van onderzoekers en koplopers uit de praktijk leren we meer over de huidige ontwikkelingen op het gebied van logistiek en circulaire economie. Ook wordt er in kleinere co-creatie workshops actief gewerkt aan actuele vraagstukken die spelen bij ondernemers. En helpen we door middel van kennisdeling innovaties een stap verder.

  • Heeft u, of kent u een vraagstuk of voorbeeldcasus op het snijvlak van logistiek en circulaire economie? Laat het ons weten! Er is nog ruimte in het programma om ook uw vraagstuk een stap verder te helpen. Neem hiervoor contact op met Carien van der Have.

De groep deelnemers zal bestaan uit leden van verschillende relevante netwerken en andere geïnteresseerden uit de praktijk. Dit zijn onderzoeksproject LogiCE, Lectorenplatform Logistiek, Lectorenplatform Circulaire Economie, Onderzoekers vanuit projecten die opgezet zijn vanuit TKI Dinalog, en bedrijven die werken aan logistiek voor een circulaire economie in de praktijk.
Lees meer over deze netwerken in Bijlage B.

Geef de eerste reactie