Wetenschappelijke conferentie Moving forward – logistics, transport & mobility

Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van betrouwbare, efficiënte, veilige en duurzame mobiliteit en transport. De logistiek om mensen en goederen te verplaatsen is complex en moet berekend zijn op de behoeften van de toekomst. Een interdisciplinaire aanpak is nodig om de complexe logistieke systemen te begrijpen en de ontwikkeling van nieuwe kennis voort te stuwen.

Gedragswetenschappen zoals sociologie, psychologie en economie zijn nodig om het gedrag van individuen en bedrijven te begrijpen. Operationeel onderzoek, wiskunde en toegepaste technologische wetenschappen zijn nodig voor het analyseren en optimaliseren van complexe dynamische systemen. Het is vanzelfsprekend dat wetenschappelijke disciplines zoals verkeerskunde, ruimtelijke wetenschappen en logistiek nodig zijn voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis en inzichten. Incentives en financiën vragen om de inzichten van bedrijfskunde en economie. Maar bovenal is een interdisciplinaire benadering nodig om verbinding en samenwerking te bereiken.

Dat is de reden waarom de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de programmacommissie TKI Dinalog de wetenschappelijke conferentie ‘Moving Forward – logistics, transport & mobility’ organiseren. Het doel van deze conferentie is om onderzoekers van universiteiten en hoger onderwijs één dag bijeen te brengen om kennis te delen, nieuwe richtingen te definiëren voor onderzoek en om nieuwe interdisciplinaire wetenschappelijke perspectieven te creëren die relevant zijn voor logistiek, transport en mobiliteit.

Thema’s

  • Mobility and Transport in the city
  • Sustainable and resilient logistic systems
  • The adaptation of innovation and technology
  • New technologies for futureproof logistics and mobility

Programma

09.30    Welcome and registration
10.00    Introduction
10.30    Key notes
11.30    Introduction of the challenge sessions
12.30    Lunch
13.30    Challenge sessions part 1
15.00    Break
15.30    Challenge sessions part 2
17.00    Plenary wrap up
17.30    Drinks

Aanmelden?
Meer informatie over deze conferentie kun je vinden op de website van NWO. Deelnemen aan dit congres is kosteloos.

Geef de eerste reactie