Workshop NWA-Route Logistiek en Transport

Op 4 oktober organiseert TKI Dinalog samen met het routemanagement van de NWA Transport en Logistiek de eerste workshop over de NWA-Route Logistiek en Transport. De volgende workshop volgt eind 2019.

Doel van deze workshops is te komen tot één of meerdere, breed en door onze routegemeenschap gedragen, voorstellen voor de komende NWA ORC Call in 2020, op één of meer van de 4 uitdagingen van de NWA Route 16. Zie voor meer informatie de website van NWA.

Een gemeenschappelijke gedragen voorstel richt zich op vernieuwende vraagstukken in de route en sluit aan bij meerdere disciplines. Het moet gaan over meer fundamentele doorbraken in bijvoorbeeld het onderliggende instrumentarium of de ontwikkeling van nieuwe modellen. Het bevat werkpakketten op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Het kan bij uitstek leiden tot (meer) samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen binnen de routegemeenschap.

De 4 langere termijn systeem doelstellingen van Route 16 zijn als volgt geformuleerd:
1. Emissie vrije transportnetwerken
2. Duurzame stedelijke mobiliteit
3. Kortere logistieke ketens en bundeling
4. Zelfrijdend en -varend transport

Iedere onderzoeker actief in het werkveld van de route kan zich aanmelden voor de workshop en daarbij aangeven naar welke van de 4 uitdagingen zijn of haar voorkeur uit gaat.

Workshop 1: gericht op contourschetsen van breed gedragen voorstellen, elk rondom 1 of meerdere van de 4 uitdagingen. De benodigde kennis wordt geschetst, inclusief de onderzoeksteams in Nederlandse kennisinstellingen (universiteit, Hogeschool, TO2-instelling) die hier geschikt voor lijken te zijn. Voor elk van de deelworkshops wordt een junior wetenschappelijk medewerker beschikbaar gesteld voor het vastleggen van de resultaten.

Een kernteam van de route gaat hieruit de meest kansrijke contouren selecteren.

Workshop 2: gericht op het verder uitwerken van de meest kansrijke voorstellen die in 2020 aangemeld gaan worden voor de volgende NWA ORC call. Deze workshop zal worden gehouden in november / december 2019.

Wij zien uit naar uw komst.

Aanmelden kan via onderstaande link. Geef daarbij naar welke uitdaging uw voorkeur uit gaat.

Geef de eerste reactie