Workshop NWA-Route Logistiek en Transport

Op 4 oktober organiseert TKI Dinalog samen met het routemanagement van de NWA Transport en Logistiek de eerste workshop voor de NWA-Route Logistiek en Transport  van 10.00 tot 14.00 uur bij Seats2Meet op Utrecht CS. De volgende workshop volgt eind 2019.

Ambitie van Route 16 Logistiek en Transport van de Nationale Wetenschapsagenda is de transitie naar een betrouwbaar, efficiënt, veilig en duurzaam mobiliteits-, transport- en logistiek systeem binnen en buiten Nederland. Tijdens de workshop worden de eerste contouren van breed gedragen voorstellen geschetst rond de vier uitdagingen binnen de route:
1. Emissie vrije transportnetwerken
2. Duurzame stedelijke mobiliteit
3. Kortere logistieke ketens en bundeling
4. Zelfrijdend en -varend transport

Programma
09.30 inloop (zaal Platform 1)
10.00 plenaire start (zaal Platform 1). Jan Burgmeijer en Albert Veenstra geven toelichting op het programma van de ochtend
10:15 break out ronde 1: in 4 subgroepen bespreken we de ideeën voor de 4 uitdagingen
11:30 plenaire tussen evaluatie. Mogelijkheid om groepen te herindelen (zaal Platform 1)
11.45 lunch (zaal Platform 1)
12:15 break out ronde 2: in 4 subgroepen verder bespreken van ideeën voor de 4 uitdagingen.
13:30 plenaire evaluatie. Vervolgafspraken (zaal Platform 1)
14.00 einde

Gemeenschappelijk gedragen voorstellen bevatten een combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek, richten zich op vernieuwende vraagstukken en fundamentele doorbraken en verbinden daarbij meerdere disciplines. Het kan bij uitstek leiden tot (meer) samenwerking tussen verschillende kennisinstellingen. Het kernteam van Route 16 gaat op basis van de uitkomsten van de workshop de meest kansrijke contouren selecteren.

Iedere onderzoeker actief in het werkveld van de route kan zich aanmelden voor de workshop en daarbij aangeven naar welke van de 4 uitdagingen zijn of haar voorkeur uit gaat.

Wij zien uit naar uw komst.

Albert Veenstra & Jan Burgmeijer

Geef de eerste reactie