World Port Hackaton 2015

Innovatie in de Rotterdamse haven dé onderscheidende factor voor de toekomst,” zegt Mare Straetmans van het Rotterdams Havenbedrijf. “De grootste haven zijn we niet meer. Wat we wel kunnen zijn, is de beste haven. Dat zijn we al, dat moeten we blijven. En de Hackathon is dé plek waar deze nieuwe ideeën worden ontwikkeld.

Roy van den Berg “De Rotterdamse haven kent een aantal uitdagingen. De grootste: transport transparanter maken. Dat houdt in dat we informatie over vervoersmiddelen koppelen aan de manier waarop deze worden gebruikt. Wat is de huidige locatie? Welke bestemming? Hoeveel lading is er? De winst zit ‘m in het koppelen van die informatie aan een planning én dit geheel visueel inzichtelijk maken.”

Richard van Klaveren: “Het probleem dat wij hebben getackeld: je staat op de kade, je ziet een schip, maar je kunt er niet mee communiceren. Met de applicatie AIS Buddy koppelen we telefoon, e-mail en andere communicatiemiddelen aan die schepen. We hebben het systeem intussen ‘live’ getest en zijn naar aanleiding van de Hackathon van vorig jaar een bedrijf gestart.”

Geef de eerste reactie