Supply Chain Finance

Experts zien kansen in supply chain finance en internationale handel

Veel innovaties in de fintech sector leveren relevante oplossingen voor logistieke dienstverleners en andere ketenpartners als verladers. Om de kansen die dit oplevert verder onder de aandacht te brengen en om begrip over de mogelijkheden te verhogen organiseren Dinalog en Holland FinTech verschillende ronde tafels. Bij deze zogeheten round tables schuift een brede groep professionals aan uit zowel de logistieke als de fintech sector. Begin juli vonden er twee zeer interessante discussies plaats over supply chain finance en over international trade.

Supply Chain Finance 5 juli

Op 5 juli werd samen met ING Commercial Finance, TVM en Panteia een ronde tafel in Bunnik gehouden. Onderwerp was Supply Chain Finance oplossingen voor logistiek dienstverleners. Aan tafel zaten een aantal grote logistiek dienstverleners, vertegenwoordigers van Havenbedrijf, Economische Zaken en een aantal Fintech bedrijven. Partijen aan tafel waren goed geïnformeerd en ervaren op dit onderwerp wat leidde tot goede discussies. ING en TLN hebben aan Panteia gevraagd een overzicht-rapport te maken over dit onderwerp. Tijdens de ronde tafel kwamen meerdere onderwerpen rond SCF aan de orde. Onder meer:

  • De voordelen van SCF voor ketenpartijen. En de breedte van de mogelijke toepassingen.
  • Het gebruik van SCF door dominante partijen in de keten.
  • De mogelijke rollen voor logistiek dienstverleners om SCF in de keten te faciliteren.
  • Wie in de keten de regisseur zou kunnen zijn.
  • Het eigenaarschap van de informatie in de keten en de problemen daaromtrent.

Internationale Handel op 6 juli

Meer grip op keten met Fintech versterkt concurrentiekracht logistieke sector

Fintech-bedrijven bieden verladers nu al een efficiënt alternatief voor het financieren en betalen van internationale transacties met Letters of Credit. Steeds vaker gebruiken deze Fintech-bedrijven statusinformatie vanuit de logistieke keten om de verwerking van transacties te versnellen, de uitvoering van afspraken te controleren en om tot betaling over te gaan. Deze Fintech oplossingen kunnen ook de financiële afwikkeling van transportboekingen van verladers bij logistiek dienstverleners meenemen in hun dienstverlening. Daardoor krijgt de verlader meer zicht op de logistieke prestaties die door de logistieke dienstverleners en hun onderaannemers in de keten (airlines, luchtvrachtafhandelaren, etc…) worden uitgevoerd. Daarmee bieden Fintech verladers een platform om betalingen aan partijen in de logistieke keten beter te koppelen aan geleverde prestaties.

Op 6 juli ontmoetten de bedrijven uit de luchtvrachtketen, Douane en Fintech-bedrijven elkaar bij de rondetafel ‘Cross-overs in internationale logistiek en Fintech’. Het doel van de Rondetafel was om te verkennen hoe Fintech en Logistiek elkaar kunnen versterken. Fintech-aanbieders Innopay, Third, Conpend en TransDocLink namen de logistiekers mee in de innovatieve Fintech wereld. De Fintech bedrijven verwonderden zich over de complexiteit van de logistieke sector. Air Cargo Nederland (ACN), Dinalog en Holland Fintech organiseerden de rondetafel waarin meer dan 20 deelnemers mee discussieerden.

Het signaal uit de logistieke sector was duidelijk: de complexiteit van en het gebrek aan transparantie in internationale logistieke ketens biedt partijen in de keten de ruimte om processen vanuit hun eigen belang te optimaliseren waardoor er diverse inefficiencies in ketens blijven bestaan. Het is en blijft voor verladers moeilijk om inzicht te krijgen waar verbeteringen in de logistieke keten mogelijk en nodig zijn. De toepassing van Fintech-oplossingen om onzekerheden over betalingen in de logistieke keten te verkleinen en de verlader meer inzicht te geven in de logistieke prestaties en daarop te laten sturen kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor internationale logistieke ketens door Rotterdam en Schiphol. De deelnemers zijn getriggerd door de kansen en meerwaarde van de cross-overs die tijdens de rondetafel zijn genoemd zodat er door Dinalog, Holland Fintech en ACN een aantal vervolgsessies worden gepland om deze ideeën verder uit te werken.

Geef de eerste reactie