Cross Chain Collaboration Center (4C)

Export van kennis en kunde in de logistieke sector

Nederland heeft een goede reputatie als het gaat om logistiek. We vormen een belangrijke hub op mondiaal niveau. Binnen ons land zorgt dit voor een toegevoegde waarde van 55 miljard euro, en meer dan 800.000 arbeidsplaatsen. Maar ook buiten de grens is er behoefte aan onze kennis en kunde. Deze export levert ons ruim 30 miljard euro per jaar op. Dit is maar liefst een kwart van onze totale export van diensten.

Hoe behouden we deze krachtige internationale positie? Het antwoord is: innovatie.

Zo ontwikkelen we slimme multimodale concepten voor internationale goederenstromen. We innoveren in Service-Logistiek, Supply-Chain-Finance en Planningssystemen. Maar we kijken graag verder dan vandaag. Een krachtig logistiek onderwijsaanbod maakt onze exportpositie van kennis en kunde alleen maar sterker. TKI-Dinalog zet zich hier hard voor in. Dit kunnen we niet alleen: innoveren doen we samen. Sluit u ook aan?

Geef de eerste reactie