Factsheet: minder kwetsbaar in je supply chain en toch efficiënt

Om de effectiviteit en efficiëntie van de supply chain te verbeteren, hebben steeds meer logistieke bedrijven de principes van lean management omarmd. En samen met ketenpartners in hun toeleveringsnetwerk gewerkt aan supply chain integratie. Helaas gaat het streven naar zeer hoge efficiëntie veelal gepaard met een verhoogde kwetsbaarheid voor verstoringen. Uit dit onderzoek blijkt nu dat naast besluitvormingsprocessen ook de aard van de relatie tussen ketenpartners een belangrijke rol speelt in de snelheid waarmee verstoringen kunnen worden opgevangen. 

Gedurende de afgelopen twintig jaar hebben bedrijven voortdurend gezocht naar mogelijkheden om de effectiviteit en efficiëntie van hun keten/supply chain te verbeteren. Een direct gevolg is dat bedrijven in toenemende mate principes van lean management hebben omarmd en gepoogd hebben om met ketenpartners in hun toeleveringsnetwerk betere integratie te realiseren (supply chain integratie).

Helaas, gaat het streven naar zeer hoge efficiëntie veelal gepaard met een verhoogde kwetsbaarheid voor verstoringen: zelfs een relatief kleine, lokale gebeurtenis kan makkelijk uitgroeien tot een bedreiging voor de continuïteit van een heel bedrijf of de gehele keten. Omdat logistieke ketens en supply chains de basis vormen van de wereldeconomie, is het van groot belang om diepgaande, innovatieve inzichten te ontwikkelen ten aanzien van het omgaan met verstoringen en onzekerheid in deze ketens.

Het doel van dit project is om empirisch bij te dragen aan de kennis hoe die resilience te realiseren (terwijl de efficiëntie gehandhaafd blijft) in een keten met een aantal partners, op mogelijk verschillende locaties, alsmede de mechanismen te leren kennen die gedurende de herstel periode bijdragen aan resilience of daar juist afbreuk aan doen met specials aandacht voor besluitvorming in teams. Specifiek zijn de doelen van het onderzoek:

  • (1) het identificeren van verschillende dimensies en criteria van resilience en hun relaties, en het verband met de besluitvormingsprocessen in een resilient en efficiënte keten;
  • (2) het begrijpen van de factoren die resilience bepalen in de besluitvormingsprocessen in en tussen organisaties, waarbij tijdsdruk en beperkte informatie een rol spelen,
  • (3) een beeld te krijgen welke factoren een rol spelen bij succes of mislukking bij herstel van een verstorende gebeurtenis en hoe organisaties beter voorbereid kunnen zijn op toekomstige verstoringen.
Geef de eerste reactie