Factsheet: Mondeling and analysis of obsolescene management strategies with monitoring of the life-cycle stages 

Omdat de markt voor consumentenelektronica zeer competitief is, superieure elektronische onderdelen en technologieën worden in hoog tempo ingevoerd, dit leidt tot verouderingsproblemen. Klanten van Royal IHC komen vaak verouderingsproblemen wanneer reserveonderdelen nodig zijn voor in gebruik zijnde activa. Royal IHC ziet dit als een mogelijkheid om toegevoegde waarde te creëren voor haar klanten in de vorm van een verouderingsbeheerservice. Binnen het MARCONI project heeft Ward de Kleijn gekeken hoe het verouderingsbeleid presteert en wanneer je hiervoor moet plannen. 

Bekijk hier het onderzoeksresultaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef de eerste reactie