Ondersteuning voor het MKB

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

*Update: Ondersteuningsinstrument A, B en C zijn inmiddels gesloten. Ondersteuningsinstrument D kunt u aanvragen van 5 juli tot en met 1 september. Afhandeling van dit instrument gebeurt door middel van een tender.

In 2016 is de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) geopend van 10 mei tot en met 1 september. Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincies willen hiermee gezamenlijk innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren over regiogrenzen heen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet het project passen binnen onderstaande onderwerpen:

Bundeling en Multimodaliteit: Bundeling van goederenstromen over modaliteiten.
(Inter)nationale regelgeving: Slimmer omgaan met regelgeving en toegankelijkheid van systemen.
Ketensamenwerking: Regie over ketens door samenwerking tussen ketenpartners.
Servicelogistiek: Efficiënte organisatie van after-sales service logistiek.
Ketenfinanciering: Alternatieve financieringsmogelijkheden in de keten.

  • Data: geopend van 10 mei tot en met 1 september.
  • Doelgroep: individuele en samenwerkende MKB(-ondernemers)
  • Financiering:

A. Kennisvoucher (50%, max. € 3.750 subsidie)(individueel bedrijf). Vergoeding van externe kosten bij de beantwoording van een eenvoudige kennisvraag door een publieke kennisinstelling.

B. Innovatieadviesproject (50%, max. € 10.000 subsidie)(individueel bedrijf). Vergoeding van externe kosten bij een publieke kennisinstelling of onafhankelijke adviesorganisatie.

C. Haalbaarheidsproject (max. 40%, max. € 50.000 subsidie)(individueel bedrijf). Uitvoering van een haalbaarheidsstudie (in kaart brengen van technische en economische risico’s), eventueel aangevuld met een pilot (max. 40% van het budget, vergoeding van zowel eigen uren als externe kosten.)

D. R&D samenwerkingsproject (max. 35%, € 50.000-€ 350.000 subsidie)(minimaal 2 bedrijven). Uitvoering van een gezamenlijk onderzoeksproject eventueel aangevuld met een ‘proof of concept,’ vergoeding van zowel eigen uren als uren van partners en externe kosten. Afwijkende openstelling: 5 juli tot en met 1 september.

Aanvragen: Bij instrument A, B en C worden voorstellen behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij instrument D worden voorstellen behandeld via het tenderprincipe. U kunt uw aanvraag indienen bij uw regioloket. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u uw voorstel indienen bij het landelijke E-loket van RVO.

Lees meer
Contact

MKB-Innovatiemakelaars 2016

*Update: MIT-Innovatiemakelaars 2016 wordt verwacht.

MKB ondernemers die een logistieke innovatie willen opstarten kunnen met deze regeling innovatieadvies een expert inhuren ter ondersteuning. Dit kan iemand zijn die helpt bij het schrijven van een innovatiestrategie of iemand die een proces inricht dat voor innovatie noodzakelijk is. U kunt subsidie ontvangen tot 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,-. U dient de ondersteuning aan te vragen bij Dinalog vóór u start met het innovatietraject.

  • Data: …
  • Doelgroep: MKB bedrijven (zowel verladers als vervoerders)
  • Financiering: 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €10.000 per MKB-ondernemer.

Lees meer
Contact

WBSO: fiscale regeling voor research and development

Lees meer
Contact

 

Inloggen met e-herkenning

Lees meer
Contact