Ondersteuning voor het MKB

MIT-Innovatiemakelaars

Een mkb-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van innovatieadviesdiensten. Hierbij kan het gaan om 1) innovatie van producten, processen of diensten, 2) het verlenen van technologische bijstand, en 3) diensten voor het overdragen van technologie.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

  • Data: continu geopend.
  • Doelgroep: individuele en samenwerkende mkb-ondernemers.
  • Financiering: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.

Lees meer
Contact

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers en sluit aan op de roadmaps van de Topsector Logistiek.

U kunt uw aanvraag indienen bij uw regioloket. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u uw voorstel indienen bij het landelijke E-loket van RVO. Aanvragen voor MIT-R&D samenwerkingsprojecten worden afgehandeld volgens het tenderprincipe.

  • Data: geopend van 3 juli 2017 tot en met 7 september.
  • Doelgroep: individuele en samenwerkende mkb-ondernemers.
  • Financiering: de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.

Lees meer
Contact

 WBSO: fiscale regeling voor research and development

Lees meer
Contact

 

Inloggen met e-herkenning

Lees meer
Contact