Publiek-private samenwerking

Openstaande calls:

Accelerator

 • Data: 1 maart – 13 september 2016
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Financiering:
   • Per projectvoorstel kan maximaal  €1.000.000 worden aangevraagd.
   • Minimale cofinanciering vanuit het consortium 50% van het totale projectbudget

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.

> Lees meer

SURF Pop up

 • Data: heden – 1 december 2016
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Thema: Smart Urban Regions of the Future/ Stadslogistiek
 • Financiering: een SURF Pop Up project duurt maximaal 12 maanden; er is geen ondergrens in tijdsduur. Er kunnen voorstellen worden ingediend met een totale omvang van maximaal € 50.000.

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Bas van Bree

> Lees meer

 

Complexity in Transport and Logistics

 • Data: heden – 8 september 2016
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Thema: Complexity in Transport and Logistics
 • Financiering: per projectvoorstel kan tussen de € 200.000 en € 500.000 worden aangevraagd. De financiering kan gebruikt worden ter dekking van zowel personele als materiële kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt.
 • De totale looptijd van een project is ten minste twee jaar en niet langer dan vijf jaar.

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.

> Lees meer

Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Data: heden – 8 september 2016
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Thema: Complexity in Transport and Logistics
 • Financiering: per project: € 125.000,-, € 500.000,-, € 375.000,- of € 250.000,-
  Te financieren posten:
  • Postdocs
  • Vervangingen
  • Materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.

> Lees meer

Binnenkort verwacht:

TKI-toeslag 2016

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.