Publiek-private samenwerking

Openstaande calls:

Impuls voor zelforganiserende logistiek

 • Data: heden – 30 mei 2017
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Financiering:
   • Per projectvoorstel kan  €400.000 worden aangevraagd.
   • Minimale cofinanciering vanuit het consortium 50% van het totale projectbudget

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.

> Lees meer

TKI Toeslag call

 • Data: heden – 1 juni 2017
 • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • Thema’s: Service logistiek, 4C, trade compliance & border management, human capital en netwerkactiviteiten
 • Financiering:
  • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
  • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.

> Lees meer

Binnenkort verwacht:

Accelerator 3

Meer informatie? Vragen? Neemt u contact op met Paul Huijbregts.