Publiek-private samenwerking

Openstaande calls:

TKI Toeslag call

  • Data: heden – 31 oktober 2017
  • Doelgroep: consortia van bedrijven en kennisinstellingen
  • Thema’s: Service logistiek, 4C, trade compliance & border management, human capital en netwerkactiviteiten
  • Financiering:
    • Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 300.000,= (maximale projectomvang € 600.000,= voor maximaal 2 jaar);
    • Experimentele ontwikkeling: maximaal 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000,= (maximale projectomvang € 800.000,= voor maximaal 2 jaar).

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

> Lees meer

Binnenkort verwacht:

Accelerator 3

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!