Supply Chain Management

Fusie van Dinalog en TKI Logistiek in TKI Dinalog

 

Breda, 10 juli 2015. De fusie tussen Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics en het TKI Logistiek is een feit. De twee stichtingen gaan samen verder onder de naam TKI Dinalog. In het TKI Dinalog werken NWO, TNO en Dinalog samen aan de innovatie van de logistiek en supply chain management.

Op donderdag 9 juli plaatsten de bestuursleden van TKI Dinalog in Breda bij Dinalog hun handtekening onder de finale stukken. Daarmee is een transitieproces afgerond dat een jaar duurde.

TKI Dinalog voert het onderzoeksdeel van de innovatieagenda uit voor de Topsector Logistiek. Het bouwt voort op de projecten en resultaten uit de eerste 5 jaar van Dinalog. Voorzitter Willem Heeren: “Zo’n transitie is altijd een intensief proces, we werken op het snijvlak van publiek en privaat. We dragen als instituut een grote verantwoordelijkheid zowel naar de sector als naar wetenschap en overheid. Met deze transitie zijn we helemaal klaar voor de toekomst. We hebben een grote projectportefeuille, met ruim 60 projecten, waarin we samenwerken met zo’n 700 bedrijven, 30 kennisinstellingen en de overheid. De resultaten die we boeken werken in de praktijk, en dat trekt nieuwe bedrijven en ideeën voor projecten aan. Ik ben een tevreden mens”.

De afronding van de transitie was ook voor Remco Overwater een uitgelezen moment om afscheid te nemen van het instituut waar hij vanaf het prille begin aan heeft gewerkt. Eerst als bestuurslid en de afgelopen 3 jaar als managing director. Na het ondertekenen van de stukken door het bestuur droeg hij met een breed gebaar de sleutels van het pand over aan Albert Veenstra. Veenstra blijft wetenschappelijk directeur van Dinalog en het TKI, en neemt ook de overige directietaken op zich. “Ik kom in een gespreid bed. Er staat een robuust instituut, de roadmaps voor het onderzoek en de projecten waaraan wij werken zijn dit voorjaar herzien.
Er ligt een aantal stevige uitdagingen waar we grote stappen in kunnen maken de komende jaren. Bijvoorbeeld het goed integreren van vervoer per spoor in synchromodale netwerken. De aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is er nog zo een. Daar kunnen wij een hele nuttige bijdrage leveren door het omzetten van projectresultaten naar onderwijsmateriaal, en door het doen van onderzoek naar ontwikkelingen in de logistiek arbeidsmarkt.

Maar ook op het vlak van e-commerce en e-fulfilment is extra inzet nodig, als gevolg van de toenemende druk op stadsdistributie. Of de toenemende vraag naar connectiviteit in het vrachtvervoer. Vrachtwagens, maar ook ladingdragers worden steeds meer uitgerust met chips. Daar kun je heel veel kennis uithalen om processen mee te optimaliseren en zo gereden kilometers, kosten en CO2 uitstoot te reduceren. Maar hoe laat je al die dingen met elkaar praten en hoe zorg je dat het MKB de middelen en de kennis krijgt om al die data te analyseren en te gebruiken? Ik wil me daar met de sector, de brancheorganisaties en de andere kennisinstituten de komende paar jaar voor inzetten. Remco gaf me zijn sleutels en noemde ze de sleutels tot succes. Ik daag de sector uit om met vragen en problemen te komen en samen aan dat succes te werken”.

> bekijk de foto’s

Geef de eerste reactie