Cross Chain Collaboration Center (4C)

Game helpt ketenpartijen kwaliteitsverloop inzichtelijk te maken

Speel nu definitieve versie van ‘de virtuele keten’ GAME
IoT-technologieën zien er veelbelovend uit. Maar wat betekent deze ontwikkeling voor het verbeteren van de bloemkwaliteit en de logistiek binnen de sierteeltketen? Ontdek samen in één middag de impact van Internet of Things (IoT) binnen jouw bedrijf en keten. Kijk welke veranderingen en samenwerkingen wenselijk zijn om IoT te integreren binnen jouw keten. Binnen de Davinc3i Community is hiervoor de virtuele keten game. De definitieve versie kan nu gespeeld worden.

IoT-technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren om meer inzicht te krijgen in het kwaliteitsverloop van bloemen en planten door de keten heen. Producten, machines, vrachtwagens en koelcellen zijn ‘dingen’ binnen de sierteeltketen, die in principe allemaal met elkaar verbonden kunnen zijn middels sensoren of andere IoT-technologieën. Op deze manier kunnen ze informatie met elkaar uitwisselen. Deze ontwikkeling biedt niet alleen nieuwe kansen die ervoor zorgen dat we nog beter kunnen inspelen op de wensen van de consument en klant, maar vraagt ook om een ander manier van denken, doen en vertrouwen van alle spelers in de keten. Om dit inzichtelijk te krijgen is deze game ontwikkeld.

Experimenteer met IoT technologieën in game
De virtuele keten game is bedoeld voor alle deelnemers in de sierteeltketen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gekeken wat de mogelijkheden, knelpunten en toepasbaarheden zijn ten aanzien van IoT op het eigen bedrijf en in de keten. Door hiermee te experimenteren en met elkaar in gesprek te gaan ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden. Met als het uiteindelijke gezamenlijke doel het verbeteren van de houdbaarheid van bloemen en planten. De game bestaat uit twee scenario’s. Het eerste scenario geeft de logistiek in de huidige situatie weer, terwijl in het tweede scenario spelers de mogelijkheid hebben om in IoT-technologieën te investeren. In het spel is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Spelers overleggen samen hoe ze logistieke processen kunnen optimaliseren, die bijdragen aan het verbeteren van de bloemkwaliteit. Tijdens deze game onderzoeken ze de kansen en belemmeringen en komen samen tot werkbare ideeën die leiden tot een betere kwaliteits-gestuurde logistiek. Tijdens het spel komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe kunnen IoT-technologieën gebruikt worden om kwaliteit van bloemen te monitoren en hoog te houden?
  • Wat voor impact heeft van het implementeren van IoT voor de bedrijven en mensen in de keten?
  • Voor welke uitdagingen staan de deelnemers bij de implementatie in de keten? En hoe pas je dat in binnen je bedrijfsvoering en binnen je keten?

Samen aan de slag met alle ketenpartners
Organiseer een middag op je bedrijf met je eigen partners. Nodig alle spelers van kweker tot bloemist uit en ontdek samen wat IoT voor jullie keten kan beteken. Na deze sessie heb je een goed beeld wat er speelt in je eigen keten en waar aanknopingspunten zijn voor verbetering ten aanzien logistiek en kwaliteit.

Wil je een gratis sessie organiseren met alle spelers uit je directe keten? Neem dan contact op met Giulia Salvini, Wageningen University & Research, giulia.salvini@wur.nl. De locatie en data worden in overleg bepaald. De sessie duurt gemiddeld een dagdeel.

Meer informatie klik hier.

Geef de eerste reactie