E-commerce

Een gezonde e-fulfilment in Nederland én daarbuiten

We pakken in Nederland enorme kansen in de e-commerce maar tegelijkertijd zorgt deze onstuimige groei ook weer voor allerlei logistieke uitdagingen: veel pakketverkeer van leveranciers naar klanten, een hoog percentage retouren, veel afstemming tussen verschillende on- en offlinekanalen, complexe controle- en toezichtaspecten in de keten en lastmilebezorging met specifieke uitdagingen. 

Het is essentieel dat er in de keten betere afstemming en samenwerking tot stand komt. Daar ziet de Topsector Logistiek dan ook haar taak: in verschillende onderzoeken bekijken we hoe de kracht van logistiek Nederland ook in dit segment beter tot zijn recht komt.

Nieuwe inzichten e-fulfilment in Nederland
Eind 2016 is de Topsector een groot logistiek e-commerce project gestart: E-global . Dat bouwt voort op eerdere onderzoeksprojecten als Cross-Chain Order Fulfilment en CATeLOG. In het CATeLOG-project van Dinalog is onder meer vastgesteld dat we er bij ontwikkeling van logistieke initiatieven vanuit moeten gaan dat de klant kiest op basis van zijn portemonnee. Opmerkelijk is ook dat onderzoek laat zien dat de inrichting van de last mile niet (meer) bepalend is voor de online-aankoopintentie van consumenten, maar het aanbieden van een goed retourmanagement daarentegen wel. Veel initiatieven zijn echter nog steeds gericht op verbeteren van de last mile.

Samenwerken voor een krachtige positie
Wie de berichtgeving over de ontwikkeling van e-distributiecentra in Nederland volgt, leest met enige regelmaat over de opname van grootschalige logistieke centra voor e-fulfilment. Nederland is goed gepositioneerd als vestigingsland voor deze centra. De mogelijkheden voor verdere groei lijken dan ook groot. De logistieke centra concentreren zich in Zuid-Nederland met name ook vanwege toenemende crossborderverkopen. Over de compliance dimensie van e-commerce is veel discussie tussen marktpartijen, expediteurs en de Douane. Ook daar is de Topsector recentelijk een onderzoek voor gestart.

Crossborder e-fulfilment
Bij crossbordersales krijgt de leverancier bij levering aan consumenten te maken met verschillende logistieke dienstverleners en pakketdiensten. Deze landelijke netwerken zijn niet altijd goed met elkaar geïntegreerd. Is beleveren vanuit Nederland mogelijk of zijn meer lokale fulfilmentcentra nodig? Specifiek op crossborder e-fulfilment is een project gestart.

Samenwerken is de kern
In alle lopende projecten rondom e-commerce speelt samenwerking een essentiële rol. Zonder samenwerking van zowel verladers, logistieke dienstverleners, douane en softwarebedrijven komen er geen oplossingen. Daarom zet de Topsector Logistiek in op samenwerking voor een gezonde en betere keten. Binnen de Topsector Logistiek werkt TKI Dinalog aan concrete onderzoeksprojecten voor de sector. E-commerce is een van de speerpunten voor onderzoek.

Lees hieronder het hele artikel geschreven door Bas van Bree,  programmamanager 4c voor het Yearbook 2018 van Evofenedex, .

Klik hier om het gehele jaarboek te bekijken.

Bron: Evofenex

Geef de eerste reactie