Cross Chain Collaboration Center (4C)

Governance, dé succesfactor voor een blijvende logistieke samenwerking

Samenwerking is meer en meer een bepalende succesfactor in de logistieke sector. Tijdens de pandemie is dat eens te meer gebleken. De komende weken zal dat ook gelden voor de havens en terminals die te maken krijgen met onzekere aanvoer en gevraagde afhandeling in de nasleep van de blokkade door de Ever Given in het Suezkanaal. Maar samenwerking moet eigenlijk een structureel onderdeel zijn in de bedrijfsvoering. Niet alleen in een interne omgeving tussen verschillende business units, maar zeker ook in de externe omgeving; met leveranciers of klanten, zelfs met collega bedrijven, soms concurrenten.

De afgelopen jaren is er onder andere door TKI Dinalog en binnen de Topsector Logistiek veel onderzoek gedaan naar samenwerkingsvormen in de logistiek. De gedachte is nog steeds vrij eenvoudig; alleen ga je snel, samen kom je verder. Op papier is het vrij goed uit te rekenen en uit te tekenen dat je in een samenwerking veel voordelen kan bereiken, bijvoorbeeld door ladingstromen te bundelen. De praktijk blijkt toch telkens weerbarstig. We zien meer succesvolle initiatieven ontstaan, maar tegelijkertijd stranden toch ook veel pilots.

Bart Vannieuwenhuyse (Tri-vizor) en Eric Brouwers (ProSales) hebben in opdracht van de Topsector Logistiek eens goed gekeken naar de organisatie of coördinatie van de samenwerking, de aansturing, of een nog mooier woord; de governance. Dit wordt eigenlijk vaak vergeten en is geen onderdeel van de ontwikkeling die plaats vindt. Maar omdat hier niet over nagedacht wordt is het vaak lastig om na afloop van een test of pilot de resultaten structureel in de organisatie in te passen. Onderbelicht dus. Bart en Eric komen tot de conclusie dat een goed governance model wel eens de sleutel tot succesvolle en blijvende samenwerking kan zijn. In het model dat je kiest maak je namelijk allerlei afspraken over die samenwerking en bepaal je de spelregels waarmee je de samenwerking aangaat. Dat zorgt ervoor dat je in een pilot fase en ook bij implementatie al goed nadenkt over de structurele vorm waarin de samenwerking tot stand moet komen.

De onderzoekers komen tot drie generieke modellen waarin de governance kan worden opgezet; een zelfregulerend netwerk, een netwerk met een sterke leidende partij en een netwerk met een neutrale entiteit voor het management van de samenwerking. Maar ja, hoe kom je nu tot het juiste model? Daarvoor is een beslisboom geïntroduceerd waarmee men aan de hand van enkele stappen kan zien welk model het meest geschikt is. Tegelijkertijd is ook aandacht besteed aan de onderwerpen en thema’s die besproken moeten worden in het governance model. Kortom, een complete leidraad is daarmee tot stand gekomen die specifiek ingaat op de organisatie van samenwerkingen in de logistiek. Lees via onderstaande link meer hierover.

Governance in logistieke samenwerkingen

Geef de eerste reactie