Cross Chain Collaboration Center (4C)

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

De stad is tegenwoordig het hart van de economie, en dat zal alleen maar toenemen de komende jaren. Het grootste deel van het bruto binnenlands product wordt nu al in steden geproduceerd.
De veeleisende consument leeft, werkt en recreëert in de stad. Daarbij hoort een groeiende vraag naar goederen en diensten. Tegelijk wil de consument dat zijn leefomgeving leefbaar is en blijft, of zelfs beter wordt.

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. Het zorgt ervoor dat internetbestellingen thuis worden afgeleverd, restaurants hun gasten kunnen bedienen, winkels op tijd de nieuwste collectie in huis hebben en een verbouwing probleemloos verloopt. Verstedelijking stelt nieuwe eisen aan stedelijke mobiliteit. Met veranderende klanteneisen wordt stadslogistiek steeds fijnmaziger en steeds vaker just-in-time.

Bij ongewijzigd beleid blijft stadslogistiek groeien, maar dit gaat vaak ten koste van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid in steden. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek. Gericht op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies.

Green Deal initiatief
Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- en belangen- organisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en Rai Vereniging.
Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren. Want de vraag in de stad is om meer te transporteren met minder bewegingen en minder emissies.

Deelnemers aan de Green Deal ZES testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen uit, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. De Topsector Logistiek helpt bij het ontwikkelen van innovatieve stadslogistiek; het zou een mooi Nederlands exportproduct kunnen worden.

De deelnemers aan de Green Deal ZES onderzoeken via zogeheten Living Labs (regionale pilots) diverse verbetermogelijkheden van het anders organiseren van het transport, het toepassen van nieuwe voertuigtechnologie tot het testen van innovatieve logistieke oplossingen. De overheden onderzoeken welke ruimte daarvoor gemaakt kan worden in beleid- en regelgeving. De oplossingen die werken en betaalbaar zijn, zullen vervolgens opgeschaald worden. Een aantal Living Labs is al opgestart en de ontwikkeling van nieuwe is in volle gang.

Contact
Deelnemen in de Green Deal ZES biedt voor uiteenlopende partijen interessante mogelijkheden. Er zijn deelname mogelijkheden voor zowel grote als kleine ondernemingen en gemeenten. Wanneer u een innovatief idee of oplossing heeft op het gebied van stadslogistiek, dan horen wij graag van u.

Meer over Green Deal ZES Geef de eerste reactie