Human Capital

Groningse leerlingen denken mee over stadsdistributie

Rijksuniversiteit Groningen wil leerlingen van primair en voorgezet onderwijs enthousiasmeren voor de logistieke sector door ze te betrekken in een stadsdistributie vraagstuk. Ook ontwikkelde de universiteit een lespakket voor basisschoolgroepen 7 en 8.

Maandag 5 maart verzamelden zich 130 basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in het Groninger Forum voor de start van het stadsdistributie project ‘Web Expeditie Groningen’. Dit is een gezamenlijk project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Openbaar Onderwijs Groningen, gemeente Groningen, Cisco en Topsector Logistiek, over de toekomst van stadsdistributie.

Logistiek managers van morgen
De RUG zet flink in op kennisuitwisseling en hoopt met ‘Web Expeditie Groningen’ leerlingen van primair en voorgezet onderwijs te enthousiasmeren voor de logistieke sector. De universiteit is kenniskoploper op het gebied van Physical Internet: nieuwe zelforganiserende logistiek, geïnspireerd op de werking van het open en verbonden internet. De logistiek managers van de toekomst, nu nog scholieren, moeten hierop worden aangehaakt vindt Professor Iris Vis van de RUG. “Samen met collega’s ontwikkelde ik vorig jaar een openbaar beschikbare interactieve lesmethode over logistiek voor de groepen 7 en 8. Met ‘Web Expeditie Groningen’ zijn we de eerste logistiek-challenge in Nederland waarbij leerlingen onder begeleiding van onze studenten vanuit een multidisciplinaire benadering gaan werken aan toegepast onderzoek. Zo hopen we oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de logistieke sector voor staat bij toelevering van winkels en huishoudens in steden.”

Creatief zijn in aan- en afvoer goederen
De druk op de binnensteden van Nederland wordt alsmaar groter door online shoppen en de groeiende behoefte aan verse regionale producten: belangrijke thema’s binnen de Topsector Logistiek en het onderzoek van de RUG naar e-commerce en het Physical Internet. Creatieve oplossingen zijn nodig en daarover gaan de komende weken de Groningse leerlingen zich buigen. De binnenstad gaat op de schop met als doel om fietsers en voetgangers nog meer ruimte te geven. “Dat levert natuurlijk ook uitdagingen op, bijvoorbeeld op het gebied van aan- en afvoer van goederen. Ik ben erg benieuwd welke creatieve oplossingen scholieren daarvoor weten te vinden”, aldus de Groningse wethouder Ton Schroor.

De leerlingen die meedoen aan het projecten komen van basisschool De Swoaistee (groep 6/7/8), basisschool De Starter (groep 7), het Montessori Lyceum Groningen (2 HAVO) en het Praedinius Gymnasium (groepjes van Technasium). De projectpartners organiseren de begeleiding van de groepen door de inzet van studenten en brengen waar nodig leerlingen in contact met een netwerk van bedrijven en experts. Cisco verzorgt met hun platform Spark een online omgeving voor alle leerlingen, docenten en studenten en brengt hen met online colleges op de hoogte van digitale innovaties.

Deelopdracht stadslogistiek
Binnen het vraagstuk stadslogistiek krijgen de kinderen de ruimte om een deelopdracht te kiezen. De benadering en invalshoek zijn vrij, zo mag het vraagstuk vanuit een maatschappelijk, technisch, juridisch, filosofisch en/of economisch perspectief worden bekeken. Leerlingen kunnen in overleg met docenten en studenten zelf bepalen in hoeverre ze in- of uitzoomen. Hierbij ligt het accent op digitale geletterdheid; een fundamenteel onderdeel van het onderwijs op basisscholen en voortgezet onderwijs in Groningen. Tot en met juni werken de Groningse scholieren aan hun opdracht, waarna ze de kans krijgen om tijdens het internationale Physical Internet congres, dat de RUG dit jaar in juni organiseert, hun resultaten te presenteren.

In onderstaand filmpje legt Prof. Iris Vis uit waarom het belangrijk is om de nieuwsgierigheid van kinderen over logistiek te prikkelen.

Bron: logistiek.nl

Geef de eerste reactie