Supply Chain Finance

Groot deel subsidie voor innovatie naar mkb

De subsidiegelden die het ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt om innovatie en financiering te stimuleren komen vooral ten goede aan het kleinbedrijf.

Ongeveer tweederde van deze speciale fondsen komt terecht bij het mkb, schrijft onderzoeksinstituut Panteia in een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

De onderzoekers keken naar maatregelen die innovatie stimuleren, maar ook naar financiële- en garantieregelingen.

 

Over de regiogrenzen

Bij topsectorenregelingen TKI en MIT komt meer dan 50% bij het mkb terecht. Met de TKI-toeslag (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) stimuleert het ministerie van Economische Zaken privaat-publieke samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven. MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) komt voor 72% ten goede van het kleinbedrijf. Met deze fiscale regeling kunnen ondernemers een deel van de personele investeringen in onderzoek aftrekken van de belasting.

Bij de GO-regeling gaat liefst 92% van het beschikbare budget naar het mkb. De GO, Garantie Ondernemingsfinanciering, kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen.

 

Zelfstandigenaftrek

Panteia liet bij de berekeningen de extra Zelfstandigenaftrek buiten beschouwing. Zou deze meegenomen zijn in de berekening, dan zou het percentage stimuleringsmaatregelen dat ten goede komt van het mkb toenemen tot 85%.

Lees hier het volledige onderzoeksbericht.

Bron: FD.nl

Geef de eerste reactie