Service Logistiek

(her)Bevoorrading van VW Amarok onderdelen naar onveilig gebied

PON heeft met de Koninklijke Landmacht een contract voor levering en instandhouding van bijna 2000 Volkswagen Amaroks. De kans bestaat dat de VW Amarok ingezet wordt in onveilig gebied. Bij inzet in onveilig gebied is Defensie zelf verantwoordelijk voor de instandhouding, echter de inrichting van de toeleverketen moet nog georganiseerd worden. Bachelor student Tiara Crol deed een verkennend onderzoek met als doel om een (her)bevoorrading methode te ontwerpen voor spare parts richting missiegebieden.
Elke missie heeft zijn eigen kenmerken en om effectief materiaal in te kunnen zetten tegen redelijke kosten bepaalde Tiara de benodigde focus en uitgangspunten, een classificatie model voor het onderscheiden van missiegebieden en een bijbehorend bevoorradingsframework.

Het belang van beschikbaar materiaal
Defensie is tijdens een missie sterk afhankelijk van het materieel, zoals voertuigen en wapens. Op het moment dat het materieel defect is kan Defensie haar taak niet maximaal uitvoeren. Dit kan ervoor zorgen dat het niet mogelijk is om te verplaatsen of zich te verdedigen in gevaarlijke situaties. Om defect materieel in missiegebieden te repareren neemt Defensie een voorraad aan reserveonderdelen mee.

Focus op effectiviteit tegen redelijke kosten
schermafbeelding-2016-12-19-om-10-20-20In een missie ligt de focus op effectiviteit en moeten de benodigde reserveonderdelen aanwezig zijn om een voertuig zo snel mogelijk te repareren. Om de keten kosten beheersbaar te houden vraagt dit om een methode die een combinatie zoekt tussen de focus op efficiëntie en de focus op effectiviteit.

Uitgangspunten voor de gewenste bevoorradingsmethode gefocust op effectiviteit

• Voertuigen zijn operationeel inzetbaar

• Borgen van een lage Mean Time To Repair door componentenverwisseling i.p.v. bundeling in grote reparaties.

• Een hoge beschikbaarheid van onderdelen (gepaard met relatief hoge voorraadkosten), voertuigen zijn immers afhankelijk van aanwezige logistieke voorraad.

Classificeren van missiegebieden

Elke missie is anders en van tevoren zijn de precieze kenmerken en benodigde uitvoering van missies niet exact in te schatten. Voorafgaand aan een missie wordt aan de hand van verschillende factoren bepaald welke onderdelen voorradig moeten zijn in het missiegebied.

Tiara maakte o.b.v. interviews een beslisdiagram om te komen tot een algemene bevoorradingsmethode voor een missie en classificeerde hierbij 4 groepen:

Gordian factsheet VW

Dit verkennende onderzoek is nog maar het begin richting een (her)bevoorradingsmethode naar missiegebieden. Het is aan te bevelen om vanuit Defensie een verdiepend vervolgonderzoek te starten om de (her)bevoorradingsmethode te ontwikkelen met o.a. gebruik van historische gegevens van missiegebieden.

Download factsheet Geef de eerste reactie