Onderzoekers opgelet! Herijking Nationale Wetenschapsagenda

Onderzoekers opgelet! De Nationale Wetenschapsagenda wordt herzien en hiervoor hebben jou hulp nodig. Via onderstaande afbeeldingen kun je relevant onderzoek en resultaten met ons delen zodat we de route kunnen herzien waar nodig.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025 en is in opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgesteld door de Kenniscoalitie. De basis van de NWA wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers aan de wetenschap. Deze vragen zijn geclusterd in 140 clustervragen en door deze 140 vragen van de NWA zijn 25 routes getrokken die deelverzamelingen van vragen betreffen.

De NWA-route 16 gaat over het slimmer maken van transport en logistiek. Het routemanagement staat onder leiding van Prof. Albert Veenstra. TKI Dinalog ondersteunt het routemanagement door onder meer te zorgen voor afstemming tussen indieners, meer betrokkenheid te realiseren van de hele kennisketen, de route verder uit te werken en relevant onderzoek te programmeren.

In 2019 is de visie op de doorontwikkeling van de route langs vier uitdagingen samengevat. De uitdagingen zijn:

  • Emissievrije transportnetwerken
  • Duurzame stedelijke mobiliteit
  • Kortere logistieke ketens en bundeling
  • Zelfrijdend en -varend transport

Over de vier uitdagingen en de onderwerpen hierin is hier meer te lezen.

Op dit moment vindt een herijking plaats van deze route. Dat wordt gedaan door interviews te houden met kennisdragers specifiek gericht om nieuwe onderwerpen op te halen in de domeinen logistiek en mobiliteit. Daarnaast willen we weten welk recent onderzoek is gedaan dat al invulling geeft aan de vier uitdagingen.

Vragenlijst

Daartoe vragen we onderzoekers om middels het invullen van een korte vragenlijst aan te geven wat al wordt opgepakt binnen de uitdagingen. Hieronder vindt u per uitdaging een link naar een korte vragenlijst (klik op de respectievelijke afbeelding). De resultaten van de inventarisatie worden opgenomen op de website van deze route, zodat state-of-art onderzoek zichtbaar wordt voor iedereen. Daarnaast wordt de analyse gebruikt om nieuw relevant onderzoek te programmeren in de NWA calls.

Emissievrije transportnetwerken Duurzame stedelijke mobiliteit
Kortere logistieke ketens en bundeling Zelfrijdend en -varend transport
Geef de eerste reactie