Cross Chain Collaboration Center (4C)

Herijking 4C-Roadmap in volle gang

Dinalog werkt aan een herijking van de 4C-Roadmap. In deze actieagenda wordt vastgelegd waar (nog) onderzoek nodig is om via innovatie de Nederlandse logistiek naar een hoger plan te tillen. Tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek in Rotterdam op 1 april werd een deelsessie gewijd aan de 4C-roadmap.

De 4C-Roadmap is opgesteld als één van de leidraden voor ons streven naar een internationale toppositie in de logistiek. Nederland wil in 2020 ketenregisseur zijn van logistieke activiteiten én een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat zijn voor internationale verladers en logistieke bedrijven.

Eerste ervaringen

Met nog vijf jaar te gaan is het moment aangebroken om de eerste roadmap te actualiseren. Waar zitten witte vlekken? Programmamanager Bas van Bree doet dit samen met de wetenschappelijk directeur van Dinalog, Albert Veenstra. “Er zijn al meerdere initiatieven geweest om Cross Chain Control Centers (4C) op te zetten. Die zijn niet allemaal van de grond gekomen, maar hebben waardevolle inzichten opgeleverd. Zo roept 4C vaak de associatie op dat de regie wordt overgenomen, maar dat is onjuist. Beter zou het zijn om de C van control te vervangen voor de C van collaboration.” Gebleken is ook dat shippers meer in control zouden moeten zijn. Zij kunnen horizontale samenwerking aanjagen. “Met de bundeling van goederen en de gezamenlijke afhandeling ervan, zijn concrete resultaten geboekt.”

Consultatie bedrijven

De afgelopen maanden heeft Van Bree consultaties gehouden met bedrijven en kennisinstellingen en is een bottom-up analyse uitgevoerd vanuit de lopende onderzoeksprojecten in de 4C-Roadmap. Ook de sessie tijdens het jaarcongres was een consultatie van ondernemers, belangenbehartigers van bedrijfsleven en onderzoekers. Jannie van Andel, logistics manager bij Unilever Benelux en panellid, sprak haar zorgen uit over het uitblijven van de ontwikkeling van standaarden in de governancestructuur. “De markt verandert razendsnel. Hoe houden we dat bij?”, vroeg ze zich af. Innovatie blijft volgens haar onder meer achter omdat partijen niet geloven in samenwerking. “Samenwerking in de logistiek is meer dan een vrachtauto delen. Horizontale en verticale samenwerking heeft vooral te maken met hoe partijen met elkaar omgaan en of ze over hun eigen schaduw heen kunnen kijken.”

Ook hoge kosten en juridische haken en ogen bleken een drempel. Panellid Rob ter Brugge van Cape Group bracht daar tegenin dat werken aan innovatie ook kan door projecten klein te houden of in fases op te knippen. “Think big, start small scale fast”, voegde Van Andel toe. Breid pas uit als het lukt. Ga er niet van uit dat innovatie binnen een jaar gefixt is.”

Totaaloverzicht

Van Bree vond de ambitie om de keten te optimaliseren en te werken aan 4C-concepten voelbaar tijdens de sessie. Aan TKI Dinalog de taak om dit in goede banen te leiden en ook om niet té klein te denken. Zoals Albert Veenstra zei: “Controlvraagstukken in de logistiek zijn een complex geheel van financiering, psychologie, technologie en human capital. Ik zou graag willen dat we in de nieuwe roadmap niet alleen met 4C-projecten aan de gang gaan, maar ook aandacht besteden aan de integraliteit van de 4C-complexiteit.” Van Bree voegt toe. “Wij moeten de combinatie zoeken tussen kortlopende projecten die tastbare resultaten opleveren, en langlopend onderzoek. En we blijven met de markt in gesprek zodat we vanuit de behoefte van bedrijven blijven opereren.”

Witte vlekken

De consultatie loopt tot de zomer. Nu al is duidelijk dat een aantal zaken op de agenda komen. Van Bree: “Zoals het onderling vertrouwen binnen de keten en de integratie van ict-systemen en slim omgaan met data. En e-commerce maakt een sterke groei door, met daaraan gekoppeld een complex fulfilment vraagstuk. Dat biedt ons kansen met onze ervaringen als ketenregisseur. Stedelijke distributie is een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt. In de last mile is nog veel winst te behalen.” Ook de wettelijke kaders en businessmodellen voor het opzetten van ketensamenwerking, verdienen aandacht. Bas van Bree: “Samenwerkingsvormen zijn ook onderdeel van governance. Is een onafhankelijke ketenregisseur inschakelen beter of is het samen te regelen? Bij het eerste moet echt sprake zijn van toegevoegde waarde, voor het laatste is vertrouwen tussen de partijen nodig.”

Meedenken over 4C-Roadmap?

Heeft u ideeën over de herijking van de 4C-Roadmap, neem dan contact op met Bas van Bree. Dat kan via e-mail (bree@dinalog.nl) of telefoon: 06 41173072.

Geef de eerste reactie