Human Capital

Het succes van de regionale Kennis Distributie Centra?

Het doel om een landelijk netwerk van regionale KennisDC’s neer te zetten is gelukt. Zowel de netwerken als het betrekken van het bedrijfsleven is structureel en in samenhang neergezet. Bijgedragen leveren aan het logistieke (MKB) bedrijfsleven heeft een stevige basis gekregen. Er zijn zes KennisDC’s actief in Zuid-Holland, Amsterdam, Gelderland, Noord-Oost Nederland, Limburg en Zeeland-Brabant. Resultaten die concreet bereikt zijn:

  • Zes kennisDC’s actief met regionale netwerken van eerstelijns partners zoals ontwikkelingsmaatschappijen, kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), provincie en branche- en belangenvertegenwoordigers.
  • In alle regio’s zijn bedrijfcommunities opgericht en/of aangehaakt.
  • De zes DC’s zijn verbonden via een landelijke structuur (werkgroep KennisDCcoördinatoren en een stuurgroep
  • Er is een KennisDC portal geopend (www.kennisdclogistiek.nl) waar kennis structureel enlaagdrempelig beschikbaar gesteld wordt.
  • De KennisDC’s worden doorgezet via het Center of Expertise vanuit het ministerie vanonderwijs en de komende periode wordt gewerkt aan regionale businessplannen waarmee de KennisDC op termijn zelfvoorzienend worden en hiermee een duurzaam bestaan kennen.
  • Concrete projecten opgepakt in de regio’s zoals:
   – Opzetten logistiek LAB (test omgeving warehous systemen) in Amsterdam
   – (Door) ontwikkelen en uitrol INVALL (k) gericht op realiseren toegevoegde waarde producten voor logistieke bedrijven
   – Vervolg talent ontwikkel programma LTI (Logistic Talent Incubator)

Het is een ECO-systeem met landelijke slagkracht en een regionale werkwijze. Dit was voorheen niet het geval. Het is uniek dat 6 HBO’s en branche- / belangenvertegenwoordigers op deze wijze zo intensief samenwerken en thema’s en werkgebieden verdelen om het brede logistieke werkveld veel beter te kunnen bereiken en bedienen. Het is juist het MKB werkveld wat het verschil gaat maken, zij zijn het Nederlandse, logistieke DNA en zij zorgen voor banen die blijven en een brede economische groei.
Hier kan het KennisDC ECO-systeem met concrete initiatieven aan bijdragen via kennisvalorisatie. Wat lastig was en blijft in de KennisDC’s is gezamenlijke daadkracht en focus (bereidheid tot keuzes) vast te houden bij de betrokken projectpartners en het bedrijfsleven vooral op een vraaggestuurde en praktische manier te bedienen.
Professionals in onderwijsinstellingen moeten steeds meer omgebogen worden tot “business” mensen zonder dat ze didactisch vermogen verliezen. HBO instellingen moeten ook nadrukkelijk de support krijgen van het werkveld via een heldere vraagstelling maar ook via concrete financiering. Het is dus noodzaak dat het logistieke werkveld inziet dat de HBO’s met hun directe partners ook in staat gesteld moeten worden en capaciteit vrij moeten kunnen spelen. Met de goede eerste stappen die gezet zijn moet nu de bewijslast gaan volgen en hiermee de bereidheid om in de regio’s gezamenlijk te investeren in de toekomst van logistiek in Nederland.

Geef de eerste reactie