Hoe kunnen we de transitie naar een zero-emissie transportsector versnellen?

In het interdisciplinaire project Compose 3.0 wordt gewerkt aan het beantwoorden van de vraag: “Hoe kunnen we de transitie naar een zero-emissie transportsector versnellen?” door zowel een spel theoretische (‘harde’) als een sociaalpsychologische (‘zachte’) benadering te hanteren. De combinatie van deze twee perspectieven leidt tot waardevolle inzichten die door bedrijven en beleidsmakers kunnen worden gebruikt om verborgen hindernissen voor verandering te ontdekken en te overwinnen. 

Het consortium verwacht dat door beter begrip van de motivaties van logistieke beslissers de slagingskans van samenwerkingsinitiatieven vergroot kan worden. Afstemming met een beperkt aantal bedrijven is een mooie eerste stap, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de sector als geheel te bewegen is in een richting die maatschappelijk gewenst is en in overeenstemming is met de doelen van de overheid. In Compose 3.0 wordt de stap gezet van het optimaliseren van samenwerking tussen een afgebakende groep logistieke bedrijven, naar het begrijpen en waar nodig bijsturen van de transitie van het logistieke systeem als geheel op weg naar innovatieve, schone en winstgevende logistieke netwerken.

Het consortium bestaat uit Tilburg University, Hogeschool van Rotterdam, evofenedex en Smart Freight Centre.

Compose 1 en 2
Compose 1 richtte zich op het stimuleren van samenwerking, resulterend in onder andere een matching tool. In Compose 2 is de aanpak verdiept in een experiment rondom logistieke samenwerking, uitgevoerd door CentERdata met het LISS-panel.

De huidige tijd kenmerkt zich door een aantal gelijktijdige transities, bijvoorbeeld globalisering, digitalisering, arbeidsmarktflexibilisering, verstedelijking, pandemische paraatheid en, bij uitstek belangrijk voor dit project, de transitie naar duurzaam transport. Compose 3.0 onderzoekt hoe menselijk gedrag van invloed is op enkele van de belangrijkste transities in logistiek van vandaag. Door middel van panel-experimenten proberen de onderzoekers te begrijpen hoe menselijk gedrag, gewoonten, voorkeuren en drijfveren impact hebben op de snelheid van transities en hoe eventuele negatieve houdingen omgebogen kunnen worden naar actie.

Bekijk hier de projectsheet van het project Compose 3.0

Geef de eerste reactie