Human Capital

Hoe laten we vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten op de arbeidsmarkt?

Met het TRANSFER project ontwikkelen én toetsen we een skills-matchingsaanpak om zij-instroom vanuit de horeca naar de logistiek mogelijk te maken. Hiermee dragen we bij aan de urgente, gewenste baantransities tussen krimp- en groeisectoren, en spelen we in op het toenemende belang van kennis, vaardigheden en eigenschappen (skills) op de arbeidsmarkt.

De opgestelde skills-lijsten zijn gebaseerd op ESCO en aangevuld met skills van andere bronnen om ze zo compleet mogelijk te maken (bijvoorbeeld kwalificatiedocumenten). Daarnaast hebben we interviews uitgevoerd met praktijkexperts (zowel medewerkers in deze functies of leidinggevenden daarvan als HR-professionals) om de skills-lijsten te verifiëren.

Het onderzoek is afgerond en ze staan klaar om de skills-aanpak in nieuwe projecten verder te brengen!

 

 

Geef de eerste reactie