Onderzoek gestart naar effect van coronacrisis op ketenstromen

De uitbraak van het coronavirus brengt grote risico’s en uitdagingen met zich mee voor de aansturing van de supply chains. In opdracht van de Topsector Logistiek doet de Hogeschool Windesheim een onderzoek naar het effect van de coronacrisis op de supply chain risico’s en risicomanagementstrategieën. Bent u beslisser op het gebied van supply chains? U kunt meedoen aan het onderzoek door voor 30 juni de online vragenlijst in te vullen.

Doe mee

 

Het invullen van de enquête kost u slechts 10-12 minuten. De resultaten van de enquête worden alleen in geaggregeerde vorm en anoniem gepubliceerd.

Risico’s treden niet alleen op in goederenstromen maar ook in geld- en informatiestromen. Liquiditeit droogt op in vele ketens, wat leidt tot getouwtrek rondom betaaltermijnen, een zoektocht naar alternatieve werkkapitaalfinanciering, uitstel van investeringen in vaste activa en uitstel van geplande overnames binnen de keten. Gebrek aan transparantie in de uitwisseling van informatie vergroot de problemen in goederen- en geldstromen.

Er is bezorgdheid over de korte- en langetermijngevolgen voor bedrijven, de ketens waar zij deel van uitmaken, en meer in het algemeen, voor onze economie.

Ondersteuning uitvoering korte- en langetermijnstrategieën voor risicomanagement

Met deze enquête wordt nauwkeurige informatie verzameld over het effect van de coronacrisis op bedrijven in Europa. Met specifieke aandacht voor de acties en strategieën van bedrijven om huidige uitdagingen het hoofd te bieden. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om besluitvormers in het bedrijfsleven en de publieke sector te ondersteunen met de uitvoering van hun korte- en langetermijnstrategieën voor risicomanagement.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen door een e-mail te sturen naar Mira Benes van Hogeschool Windesheim.

Geef de eerste reactie