Internationale samenwerking

Holland Logistics Library viert 1ste verjaardag

De Holland Logistics Library (HLL) werd in het voorjaar van 2016 gelanceerd. De library – zoals de HLL bekend is – werd hartelijk verwelkomd door belanghebbenden uit alle hoeken van zaken en overheden. Vandaag de dag maken honderden gebruikers gebruik van de actuele documentatie en de inzichten die het biedt. Het éénjarige bestaan ​​van de library is een goede gelegenheid om terug te kijken op het digitale platform voor de Nederlandse logistieke sector. Wat is er bereikt? En welke interessante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?

Groeiend aantal gebruikers
Nederlandse ondernemers zijn goed op de hoogte van de HLL. We kunnen dit concluderen door de voortdurende toename van het aantal gebruikers van het platform. Per 31 maart 2017 waren meer dan 7.800 sessies geregistreerd, met gemiddeld 500 sessies per maand. Het is duidelijk dat HLL inhoudelijk aan een behoefte voldoet. Succesvolle zaken in het buitenland profiteren van grondige voorbereiding, als portaal biedt de HLL een volledige kennisbank voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland. Dit omvat niet alleen kennis van wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes, taal en cultuur, communicatie, marketing en marktonderzoek, er is ook informatie over vervoer, infrastructuur, verzekeringen, douane, producten en markten. Daarnaast is er ook een goede dekking te vinden van informatie over Nederlandse innovaties in de logistiek. Met al dit aanbod zijn de tools ruimschoots aanwezig om samen te werken aan de doelstelling van de Topsector Logistiek om in 2020 wereldwijd koppositie in te nemen.

Positieve feedback
NDL en Dinalog zijn samen verantwoordelijk voor de tools op de portal. NDL richt zich met name op tools voor het aantrekken van buitenlandse investeringen en logistieke stromingen. Dinalog richt zich voor de HLL op tools voor het promoten van Nederlandse kennis en logistieke innovaties in het buitenland. NDL’s directeur Remco Buurman reageert enthousiast op de resultaten van de Library: “We zien steeds meer nieuwe gebruikers, evenals een constante stroom van items op het platform. De positieve gebruikersfeedback bevestigt onze observatie dat de HLL een behoefte vervuld. Ik heb onlangs gesproken met een ondernemer die bijvoorbeeld een gewoonte maakt om zijn internationale gasten de film ‘Holland Knows The Way’ te laten zien. Deze film wordt wereldwijd gebruikt – en met succes. Bijvoorbeeld, tijdens handelsmissies en in andere zakelijke bijeenkomsten.”

Wereldwijd gebruik
Het is zonder twijfel een succesvol eerste jaar geweest. Buurman zegt: “We zijn zeer aangemoedigd door positieve feedback van bedrijven die gebruik maken van de HLL om nieuwe klanten te krijgen. Deze praktische toepassingen bewijzen dat we het juiste doen. Het gebruikersprofiel van het platform vertelt ons dat de HLL wereldwijd wordt gebruikt. Beide via het mailnetwerk van overheid, ambassades Alsook in de zakelijke wereld. Met andere woorden: de HLL serveert de behoeften van iedereen die internationaal actief is, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. We kunnen met recht beweren dat we een platform hebben opgezet dat up-to-date is en volledige informatie over de Nederlandse kennis en vaardigheden van logistiek biedt. We zijn op de goede weg. ”

Blijvende groei
Buurman vervolgt: “Het doel van de HLL blijft groei door middel van internationale bekendheid, en daadwerkelijk het internationale bedrijfsleven binnenbrengen. Op zoek naar de toekomst willen we actieve content en community management gebruiken om de Library nog vollediger te maken, waardoor een nog bredere doelgroep mogelijk wordt in bijvoorbeeld andere sectoren. Er zijn verschillende initiatieven dit jaar om nieuwe gebruikers te bereiken en nieuwe inhoud toe te voegen. Actieve inhoud en community management zorgen ervoor dat de inhoud steeds beter en vollediger wordt. Hoe doen we dit? Door middel van constante dialoog met partijen die nieuwe en relevante informatie hebben voor onze doelgroepen.
Een recent voorbeeld is de douaneautoriteiten. Ze hebben een aantal uitstekende filmmaterialen beschikbaar gemaakt. De regio’s zijn ook actief om een ​​waardevolle bijdrage te leveren. We zien een wereld van mogelijkheden om de Nederlandse ervaring in innovatie te bevorderen. De logistieke sector zal hiervan profiteren. Het is een positieve ontwikkeling voor het Nederlandse bedrijfsleven. ”

Waardevol hulpmiddel
De initiatiefnemer van de HLL is Arthur van Dijk, die tevens voorzitter van de Raad voor Internationale Promotie bij de Topsector Logistiek is: “De HLL biedt een bijzonder waardevol hulpmiddel voor klantwerving en dat doet het op een relatief eenvoudige manier. U zou de HLL moeten zien als een centraal archief, om relevante informatie over de Nederlandse logistieke kennis- en vaardigheden toegankelijk te maken voor alle gebruikers. Andere sectoren kunnen de HLL gebruiken om hun eigen logistieke propositie te versterken, door gebruik te maken van de aanvullende informatie over de sector. Digitalisering verandert ketenbeheer en verhoogt de samenwerking met de verschillende sectoren. Wij vinden het belangrijk dat de wereld weet dat Nederland zich volledig inzet op dit gebied. En dit innovatieve aspect van Nederland komt weer terug in de Holland Logistics Library.”

Nieuwe tools
Als aanjager van logistieke innovatie is Dinalog verantwoordelijk voor de export van kennis en kunde. Liesbeth Staps is internationaal programmamanager bij Dinalog: ‘Een interessant bijwerking van de HLL is dat de inbound en outbound aspecten van logistiek op dit platform ontmoeten. Ik maak regelmatig gebruik van informatie over inbound wanneer ik spreek over export van kennis en kunde. Ik verwijs ook regelmatig mensen naar de HLL. Ondertussen wordt er voortdurend nieuwe inhoud toegevoegd over succesvolle, innovatieve logistieke exportdiensten. Dit zorgt voor verdere consolidatie van de leidende positie van Nederland in dit verband. Recente voorbeelden hiervan gaan over bijvoorbeeld Supply Chain Finance, Fashion Coordination Centers en Service Logistics.”

Enthousiaste reacties
Jeroen Haver is logistieke specialist bij het Netherlands Foreign Investment Agency. Hij is ook de secretaris van het ‘buitenland promotie’ bestuur. Jeroen: “Bij de NFIA brengen wij de HLL voortdurend onder de aandacht van nieuwe partijen, evenals het mailnetwerk van ambassades in het buitenland. En dit wordt gewaardeerd. Zodra de HLL is ontdekt, zijn de reacties zonder uitzondering enthousiast. Mensen zijn vooral onder de indruk van de professionaliteit, kwaliteit, de algemene presentatie en door het niveau van samenwerking binnen de sector. De HLL is een echte vondst bij het voorbereiden van presentaties. Vooral als u de ondersteuning van actuele informatie nodig hebt. Ik ben zelf ook een frequente gebruiker. De visuals en de PowerPoint presentaties zijn zeer nuttig. Tijdens missies in het buitenland presenteer ik altijd de HLL. En dit trekt zonder uitzondering enthousiaste reacties. Mensen zijn verbaasd dat het bestaat! De essentie van de HLL wordt als uniek ervaren: het is een uitstekende demonstratie van hoe innovatief en waardevol we zijn, als een land met hoog ontwikkelde logistiek.”

Nationaal product
Haver presenteert de HLL als een innovatief product op zichzelf en een voorbeeld van het hoge samenwerkingsniveau in de Nederlandse logistieke sector: “De Library laat zien hoe goed we samenwerken en hoe we een nationaal product ontwikkelen. We hebben nu de HLL voorgelegd aan de Buijink Commissie. Deze commissie is gevraagd door ministers Kamp (Economische Zaken) en Ploumen (Buitenlandse Handel) om advies te geven over de versterking van de Nederlandse handelsbevordering. Een van de aanbevelingen is dat de Nederlandse (top)sectoren zich meer moeten voorstellen als componenten van een geheel. De HLL maakt dit al mogelijk voor de Topsector Logistiek. Bedrijven en organisaties die zijn ingeschreven bij de HLL kunnen hun eigen presentatie maken met bijvoorbeeld de basispresentaties die beschikbaar zijn. En de film Holland Knows The Way is de kers op de taart.” Haver looft ook de brede interactieve mogelijkheden die worden aangeboden door een uniek community platform, zoals de HLL. “We denken bijvoorbeeld aan een kaart die in een oogopslag laat zien waar de klantenverzamelings- en exportbevorderingsmogelijkheden voor logistieke bedrijven liggen. Ten slotte zijn we bezig met de coördinatie van de internationale reisagenda. Een ontwikkeling die de waarde van de HLL steeds meer verhoogt.”

Bestaansrecht
Als we naar onze doelen kijken: 1. het aantrekken van goederen en investeringen en 2. het exporteren van Nederlandse logistieke kennis- en vaardigheden zien we dat dat wordt bereikt door het delen van kennis. Kennis dat de HLL beschikbaar maakt en deelt. Zoals een ondernemer ons vertelde: “Ontwikkeling begint met nieuwsgierigheid. Kennis realiseert vooruitgang. De HLL levert hier een belangrijke bijdrage aan. Als gevolg hiervan bereiken we onze internationale ambities.” Alles bij elkaar zien we dat het toenemend gebruik van de Holland Logistics Library duidelijk groeit als ook de Nederlandse logistieke sector helpt te groeien.

Bezoek de website Geef de eerste reactie