Horizontale en verticale samenwerking onder de loep

De coronacrisis heeft supply chain afhankelijkheden binnen en buiten de keten pijnlijk duidelijk aan het licht gebracht. Een van de kenmerken van een veerkrachtige supply chain is het vermogen samen te werken met partijen in ketens om verstoringen zo goed mogelijk op te vangen. Blijken de samenwerkingen met ketenpartijen stand te houden en betaalt de geïnvesteerde energie zich uit, nu veel bedrijven de logistieke knauw voelen? Of komen ze er juist achter dat de ketenrelaties puur transactioneel van aard waren? En welke rol speelt vertrouwen hierbij? Dit laatste is de centrale vraag van het onderzoek dat Evofenedex in samenwerking met Tilburg University houden onder logistieke en supply chain professionals.

“Bedrijven moeten nu onorthodoxe stappen zetten om hun goederenstroom en dienstverlening in stand te houden”

 

Nanne schriek
Nanne Schriek

In brand

Supply chain management projectleider Nanne Schriek bij evofenedex legt de achtergrondgedachte van het onderzoek uit: “De wereld staat momenteel logistiek in brand, hoorde ik onlangs treffend zeggen door een vakgenoot. De coronacrisis, stijgende grondstofprijzen, onzekerheden over tijdige leveringen, tekorten aan containers en chips, een blokkade van het Suezkanaal. Ik betwijfel of het logistieke systeem in de afgelopen decennia eerder voor zulke hete vuren heeft gestaan. Bedrijven moeten nu onorthodoxe stappen zetten om hun goederenstroom en dienstverlening in stand te houden. Daarom zou juist in deze onzekere en hectische tijd de kracht van samenwerking tot uiting moeten komen.”

Bevindingen

De voorlopige bevindingen uit het onderzoek geven aan dat bij 40 procent van de deelnemers nieuwe risico’s in samenwerkingen met andere partijen naar boven zijn gekomen door de coronacrisis. Maar samenwerking in de logistiek is niet alleen een zaak van de supply chain / logistiek manager. Ook de directie heeft daar invloed op. Zo geeft op dit moment maar liefst 60 procent van deelnemers aan dat hun directies niet altijd de kansen zien die samenwerkingen kunnen opleveren.

Deelnemen onderzoek

Op dit moment kunnen belangstellenden nog steeds deelnemen aan het onderzoek. Onder de deelnemers verloot Evofenedex 10 cadeaubonnen van bol.com. Ook krijgen zij toegang tot de uitgebreide rapportage van de onderzoeksgegevens.

Project Compose

Evofenedex houdt permanent een pleidooi voor meer samenwerking binnen ketens. Binnen het project Compose verrichten zij samen met TKI Dinalog en 4 faculteiten van de Tilburg University, onderzoek naar strategische verladerssamenwerking en ontwikkelen we dienstverlening om organisaties effectiever met elkaar te laten samenwerken.

Geef de eerste reactie