Human Capital

Human capital: Verandering van Banen in de Logistieke Sector

Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen kunnen een Expression of Interest indienen voor deelname aan een sandpit. Een sandpit levert de aanzet tot een onderzoeksaanvraag. Het beoogde onderzoek is gericht op de factoren die belemmerd werken, dan wel bijdragen aan, de invoer van gewenste veranderingen van concrete logistieke werkprocessen en daarmee verbonden leer-werkomgevingen.

Waarvoor
Voor deze call wordt gebruikt gemaakt van een sandpit methode. In een drietal sandpit workshops, die in het tijdsbestek van een week plaatsvinden, werken de deelnemers onder leiding van een facilitator aan de ontwikkeling van de opzet voor één onderzoeksaanvraag.

Deze aanvraag zal in samenwerking tussen circa zes onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden en twee bedrijven uit de logistieke sector worden ontwikkeld. Het beoogde onderzoek richt zich op het volgende vraagstuk: Hoe verander je, met reeds beschikbare, bruikbare kennis, concrete logistieke werkprocessen en het daarmee verbonden leer-werkomgevingen? Met als resultaat dat medewerkers in beweging komen en optimaal bijdragen aan innovaties door permanente ontwikkeling, zodat ze nieuwe technologieën ook kunnen gebruiken. Het project dat wordt beoogd, moet daarvoor, middels onderzoek en ontwikkeling in de leer-werkpraktijk, concrete handvatten ontwikkelen.

Handvatten tot invoer van verbetering kunnen betrekking hebben op het (samenwerkend) leren, werken en innoveren van medewerkers in relatie tot hun logistieke werkprocessen, de leer-werkinrichting als zodanig en het organisatieniveau daar waar dit betrekking heeft op inzet op leren, werken en innoveren.

Voor wie
Onderzoekers aan Nederlandse universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen die willen deelnemen aan de sandpit workshops kunnen een Expression of Interest indienen.

  • Het is niet mogelijk om deel te nemen als men niet bij alle workshopbijeenkomsten aanwezig kan zijn. De sandpit workshops vinden plaats op 24, 25 en 28 juni 2019, inclusief een overnachting op 24 juni.
  • U kunt niet als consortium inschrijven voor dit project. Expressions of Interest kunnen alleen worden ingediend door individuele onderzoekers.

Wat aanvragen
Onderzoekers die willen deelnemen aan de sandpit workshops kunnen een Expression of Interest indienen bij het volgende adres: humancapital@nwo.nl.

Voor deze call is een budget beschikbaar van € 600.000 voor één project met een maximale looptijd van twee jaar. Cofinanciers dragen bij op projectniveau. De vereiste verwachte totale bijdrage van cofinanciers dient minimaal 20% en maximaal 50% van de totale projectbegroting uit te maken.

Wanneer
De sandpit workshops vinden plaats op 24, 25 en 28 juni 2019, inclusief een overnachting op 24 juni. Expressions of Interest dienen vóór 14 mei 2019, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.
De projectaanvraag dient vóór 8 oktober 2019, 14:00 uur CE(S)T door NWO te zijn ontvangen.

Beoordeling
Criteria
De geschiktheid voor deelname aan de sandpit workshops wordt bepaald aan de hand van de volgende selectiecriteria:

Achtergrond en expertise

  • professionele achtergrond gerelateerd aan het doel van deze call;
  • mogelijke bijdrage aan het doel van de sandpit workshops op basis van onderzoeksinteresses, expertise, en publicaties.

Motivatie en competenties voor sandpit deelname

  • ervaring met en visie op samenwerken in interdisciplinaire teams;
  • relevante persoonlijke eigenschappen die bijdragen aan een sandpit (bijv. creativiteit, flexibiliteit en innovativiteit); – algemene motivatie om deel te nemen.

Procedure
Deelnemers voor de sandpit workshops worden geselecteerd door een begeleidingscommissie op basis van de Expressions of Interest. Het advies over de samenstelling van de deelnemers zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur van het TKI Dinalog. Het TKI bestuur neemt het definitieve besluit over de uit te nodigen sandpit deelnemers.

De onderzoeksaanvraag die voortkomt uit de sandpit zal worden beoordeeld op de beoordelingscriteria van de call door een beoordelingscommissie. Het TKI Dinalog bestuur neemt kennis van het advies van de beoordelingscommissie, toetst de gevolgde procedure, en neemt vervolgens het besluit over toekenning van het project.

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie