Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie: in de chemische industrie

Project: 4C4CHEM
PROJECT PARTNERS TU Eindhoven, Shell Chemicals Europe B.V., Dow Europe GmbH, SABIC Petrochemicals B.V., Den Hartogh Liquid Logistics B.V., Cargogator B.V., Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

IN GESPREK MET Joep Aerts, Group ICT Director bij Den Hartogh Logistics

“Samenwerking in de chemie is nodig om kosten te besparen en te werken aan duurzaamheid.”

De chemische industrie is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer tien procent van het transport. Met een beladingsgraad van zestig procent is zij niet efficiënt. Het doel van 4C4CHEM is een hoger rendement te halen uit de chemische logistieke keten. Het middel is horizontale en verticale samenwerking. Gewerkt wordt aan drie innovaties: de korte termijn coördinatie van on- en off-site logistiek, herdefiniëring van grondstoffenstromen en bundeling van transportstromen. Den Hartogh Logistics neemt deel als een van de grotere transporteurs van vloeibare chemicaliën.

ON-SITE LOGISTIEK
Joep Aerts: “Den Hartogh heeft een lange historie in on-site logistieke oplossingen. In 4C4CHEM zijn strategieën ontwikkeld voor het verbeteren van de logistieke coördinatie in de chemie. De nieuwe modellen zijn doorontwikkeld tot tools en getest in pilots. We kunnen nu kwantificeren wat het meest kostenefficiënt is voor zowel verlader, vervoerder als on-site operator. Ook kunnen we de on-site logistiek scherper analyseren en bespreken met de klant.”

NIEUWE BUSINESSPLANNEN
Voor het herdefiniëren van grondstoffenstromen worden nieuwe businessplannen ontwikkeld. Een voorbeeld is het virtueel combineren van grondstoffen als styreen, benzeen en propyleen bij transport via zee, de binnenvaart en de weg. Aerts: “Gebleken is dat veel businessplannen nog niet geschikt zijn voor implementatie. Daarvoor moeten we ze eerst gedetailleerder uitwerken met primaire data.”

SYNCHROMODAAL TRANSPORT
De bundeling van transportstromen via een modal shift is getoetst in een haalbaarheidsanalyse. De analyse toont aan dat er kansen zijn voor binnenvaarthubs waar goederen worden gebundeld. In een pilot passen Den Hartogh, Dow en Shell de concepten toe. Ze laten nu samen liquid chemical containers per binnenvaartschip vervoeren. En er wordt gekeken naar de voorwaarden voor efficiënt binnenvaarttransport. Aerts: “Het ziet er veelbelovend uit, binnenvaart is voor bepaalde grondstoffen een aantrekkelijk alternatief. De realisatie van synchromodaal transport komt zo een stap dichterbij.”

RESULTATEN
• Nieuwe business case voor virtual pooling van grondstoffen
bij traditioneel transport: Potentiele kostenreductie van 10% en CO2-reductie van 19%.
• Softwaretool voor sensitiviteitsanalyses of scenariodoorrekening bij extra grondstoffen.
• Implementatie van nieuwe concepten in de praktijk.

Geef de eerste reactie