Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in de procesindustrie

“Optimalisatie van onderhoudstrategie kan serieuze resultaten opleveren voor de procesindustrie.”

De procesindustrie is een grote en belangrijke sector in Nederland en besteedt een groot deel van het productiebudget aan onderhoud. Er is voor de sector veel te winnen door onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren op basis van noodzaak in plaats van periodiek of correctief. ORTEC levert adviezen en optimalisatie oplossingen aan onder andere de (proces)industrie wat betreft onderhoudsstrategieën en ontwikkelt hiervoor mathematische beslismodellen. Als valorisatiepartner in het project CAMPI bouwt ORTEC (concept)oplossingen die de waarde van deelprojecten helpen aantonen. ORTEC richt zich vooral op de timing van onderhoudsacties. Zo is een Quick Scan ontwikkeld die verschillende onderhoudsstrategieën snel kan evalueren.

Van data naar beslissingen

Om te kunnen bepalen wanneer onderhoud precies moet worden uitgevoerd is data noodzakelijk. De eerste uitdaging is uiteraard het verzamelen en beschikbaar stellen van data. Is data eenmaal beschikbaar dan is de volgende uitdaging deze data op een slimme manier te gebruiken. ORTEC heeft hiervoor een model ontwikkeld dat op basis van sensormetingen slijtageprocessen kan simuleren. Dit model geeft meer realistische uitkomsten dan een model dat is gebaseerd op verwachte levensduren of fabrieksopgaven. Het model is bovendien toepasbaar op een breed scala aan machines bestaande uit vele componenten. Daarnaast wordt met eventuele interactie tussen componenten rekening gehouden. Het model is op die manier in staat kwantitatieve ondersteuning te bieden bij het maken van onderhoudsbeslissingen.

 

Clusteren van onderhoud

Het optimalisatiemodel is tevens gebruikt om de traditionele correctieve aanpak te vergelijken met modernere preventieve strategieën, waaronder conditiegestuurd onderhoud. Met conditiegestuurd onderhoud is het mogelijk de juiste balans te vinden tussen enerzijds het zo lang mogelijk uitstellen van onderhoud en anderzijds het clusteren van meerdere onderhoudsacties. In bijna alle gevallen blijkt de strategie van conditiegestuurd onderhoud volgens het model de laatste kosten en de hoogste betrouwbaarheid te garanderen.

Samen verder

Door middel van het model is aangetoond dat optimalisatie van onderhoudsstrategieën zeker in de procesindustrie veel winst kan opleveren. De kennis omtrent de timing van verschillende onderhoudsactiviteiten kan in de toekomst worden gebruikt om het bijbehorende logistieke proces beter te stroomlijnen. Tussen de verschillende betrokken partijen is verder kennisdeling en samenwerking nodig om de potentie om te kunnen zetten in resultaten. CAMPI zal zich hier in het verdere verloop van het project dan ook op richten.

Resultaat

  • Quick Scan is ontwikkeld die de waarde van Condition Based Maintenance analyseert.
  • Inzicht in hoe verschillende correctieve en preventieve strategieën zich tot elkaar verhouden in termen van kosten en betrouwbaarheid.
  • Optimalisatiemodel voor het bepalen van de optimale drempelwaarden van slijtageniveau’s op basis waarvan onderhoudsactiviteiten kunnen worden geclusterd.

Project partners:
University of Groningen (RUG), University of Tilburg (KUB), Eindhoven University of Technology, BP, Gasunie, Oliveira, ORTEC, SABIC, Sitech, SPIE, Stork, DI-WCM, Dinalog

Een interview met:
Gerolf de Boer, OR Consultant with ORTEC

Voor meer informatie, neem contact op met Sophie Zijp, zijp@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie