Human Capital

Impact van innovatie in containerlogistiek (Salomo)

“Alle stakeholders zijn nu betrokken bij het risicomanagement”
In gesprek met: Calvin Lee, managing director van TeamSupport Creating Together BV

Per jaar doen zo’n 30.000 zeeschepen met goederen, vooral in containers, de Rotterdamse haven aan. Het is een uitzonderlijk complexe organisatie om de miljoenen containers zo efficiënt mogelijk via alle betrokken partijen op de plaats van bestemming te krijgen. Verstoringen in de organisatie betekenen extra kosten en een verslechterende concurrentiepositie ten opzichte van andere havens. Veel van deze problemen zijn op te lossen wanneer partijen kennis delen, zodat planners beter op de veranderende situatie kunnen inspelen. Dit bewustzijn van elkaars rol heet shared situation awareness.

Impact van een incident

Een van de manieren om dit te leren is een webbased tool waarin alle partijen in de keten werken aan risicomanagement. De softwareontwikkelaar TeamSupport bouwt deze tools voor verschillende sectoren, zoals de zorg en de bouw. En nu ook logistiek. “De tool ondersteunt alle stappen in het risicoanalyse- en beheersingsproces”, vertelt Calvin Lee, managing director van TeamSupport. “Dat begint met het identificeren van risico’s, het beoordelen van de kans op een incident en de impact ervan, tot de maatregelen. Het is een zeer toegankelijk programma, waardoor je alle stakeholders en experts gemakkelijk bij het proces kunt betrekken.” In een eerste pilot wordt de tool ingezet om de fysieke veiligheid van een terminal te verbeteren.

Tijdbesparing

“Wanneer je de risicoanalyse in deze tool op orde hebt, bespaar je 70 tot 90% aan tijd op het in kaart brengen van de risico’s”, weet Lee uit eerdere projecten. “Mensen hoeven niet bij elkaar te komen, maar loggen vanaf hun werkplek in. Het meeste doen ze online. Uiteindelijk kom je een keer bij elkaar, maar dan is het belangrijkste werk al gedaan.”

Risicoafhandeling

In het vervolg van het project ontwikkelt TeamSupport nog een tool die gebruikt kan worden bij het managen van incidenten. Dat is een communicatieplatform waarop alle betrokken partijen bij een calamiteit samenkomen om de situatie zo goed mogelijk op te lossen. Vervolgens bouwt het bedrijf een tool die alle informatie over een incident samenbrengt om de processen en risicoafhandeling in de toekomst te verbeteren.

“Wanneer je de risicoanalyse in deze tool op orde hebt, bespaar je 70 tot 90% aan tijd op het in kaart brengen van de risico’s.”

Resultaat:

  • Een online tool waarin partijen zich gezamenlijk wapenen tegen risico’s
  • 70 tot 90% tijdsbesparing in risico-analyse
  • Communicatieplatform voor calamiteitenmanagement

 

Geef de eerste reactie