Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in cross-dock facilities

 

“De combinatie vinden tussen kennis en praktijk kan lastig zijn, maar heeft een mooie innovatie opgeleverd.” 

Cross-docking maakt de integratie van maritieme en continentale goederenstromen mogelijk, vergroot de benutting (hergebruik) van containers, en verkleind de vraag naar lokale opslagmogelijkheden. Kloosterboer is een van de toonaangevende logistiek dienstverleners in Nederland voor koel- en vriesproducten en initieert nieuwe innovatie-/optimalisatieprojecten gericht op onder andere nieuwe cross-docking centra voor intermodale stromen en nieuwe magazijnen voor het gebruik van compacte opslagsystemen. Daarnaast werkt Kloosterboer aan de voortdurende verbetering van bestaande dienstverlening, waaronder opslag, overslag, stuwadoring, blending van vruchtensappen en smoothies, forwarding, douaneformaliteiten, productverzekering, ICT-oplossingen en barge transport. Belangrijke reden voor Kloosterboer om mee te doen met Cargo Driven Intermodal Transportation was de ontwikkeling van een Decision Support Tool voor compact cross-dock facilities.

Compact storage systems

Binnen Kloosterboer worden meerdere compact storage systems ontwikkeld. Dergelijke systemen zijn concurrerend, kunnen de ecologische voetafdruk verkleinen, en kunnen een hogere doorvoersnelheid realiseren dan meer conventionele systemen. Het doorrekenen van dergelijke systemen is door het grote aantal variabelen echter tijdrovend, waardoor de besluitvorming vertraging oploopt. Door middel van een door Rotterdam School of Management ontwikkelde tool kunnen de verschillende systemen sneller worden vergeleken.

Standaardmodel

Door het grote aantal variabelen is het erg tijdrovend ieder alternatief uit te werken. Het automatisch doorrekenen van verschillende alternatieven bespaart veel tijd. In het model zijn daarom een aantal variabelen centraal vastgesteld. Het risico dat in het proces een verkeerde keuze wordt gemaakt, waardoor een project verkeerd wordt ingevuld of veel tijd wordt gespendeerd aan een kansloze route, wordt hierdoor geminimaliseerd. Naarmate het aantal variabelensets groeit, zal de doorrekentijd voor een specifiek systeem steeds verder afnemen. Ondanks de vastgestelde variabelen geeft het model wel voldoende ruimte voor de invloed van verschillende complexiteiten en lokale verschillen.

Decision Support Tool

Het resultaat is een Excel/VBA tool waarmee compact cross-dock facilities kunnen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Door de tool is Kloosterboer in staat de verschillende systemen te vergelijken op investerings- en operationele kosten. Op basis van eisen en beperkingen van klanten kan vervolgens het meest geschikte systeem worden bepaald en het gekozen systeem verder worden bijgesteld. Voor de tool is tevens een handleiding ontwikkeld, zodat deze ook voor andere logistieke dienstverleners in de ontwerpfase van een compact cross-dock facility te gebruiken is. Doordat het model het hergebruik van projectspecifieke kennis makkelijker maakt, is de noodzaak van extern consult kleiner en zal de bedrijfsinterne samenwerking verbeteren.

“Er zijn minder externe consultants nodig en de interne samenwerking is verbeterd.”

Resultaat:

  • Decision Support Tool is ontwikkeld waarmee verschillende ‘compact storage systems’ snel met elkaar worden vergeleken.
  • Inzicht verkregen in het belang van ‘compact storage strategies’ versus hardware designs. 

Project partners:

Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam School of Management), Havenbedrijf Rotterdam, Kloosterboer, Visbeen Transportgroep, Markiezaat Container Terminal

In gesprek met:

Jasper Blees, Logistics Engineer bij Kloosterboer

 

Voor meer informatie, neem contact op met Sophie Zijp, zijp@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie