Synchromodaal

Impact van innovatie in multimodaal achterlandvervoer

“We maken combinaties om schepen beter te vullen”
In gesprek met: Ben van Rooy, Consultant Business Development bij Brabant Intermodal

Vroeger bracht een terminal containers naar een klant en als ze leeg weer terugkwamen, werden ze naar Rotterdam gevaren. Binnen Brabant Intermodal werken vier Brabantse inland terminals samen om schepen beter te vullen en lege containers in te zetten voor export, zodat ze vol teruggaan naar Rotterdam.

Optimale routes

Het project Ultimate beoogt in feite hetzelfde als Brabant Intermodal, maar dan met heel veel partijen in de keten, vertelt Van Rooy. “De vraag is: hoe kunnen we het vervoer per spoor, boot, et cetera, in een netwerk gaan aansturen? Hoe regel je de logistiek van containers over al die verschillende terminals zo efficiënt mogelijk, met behoud van service? Je ziet steeds meer samenwerking tussen twee of meer bedrijven, maar Ultimate gaat een stap verder: met de hele keten samenwerken aan optimale routes en vaarschema’s en gezamenlijk zaken als aansprakelijkheid, wet- en regelgeving en verzekeringen regelen.”

Kostenbesparing

Het blijkt een opgave om alle partijen te verbinden. Het is dan motiverend om te weten wat een samenwerking kan gaan opleveren. Een masterstudent heeft dit uitgerekend. “Uit dit onderzoek bleek dat de kostenbesparing die gerealiseerd kan worden voor ons rond de 1 miljoen euro ligt. Hierin zijn alle facetten van de supply chain meegenomen, met een aantal aannames zoals dat bundeling van ladingstromen leidt tot verhoogde betrouwbaarheid van binnenvaartdiensten. Deze mogelijke besparing geeft ons een goede basis om de ingeslagen weg tot samenwerking voort te zetten.”

Verdeling van besparing

Het is een lastige vraag wie in welke mate profiteert van een besparing in de keten. In veelonderzoeks- en demonstratieprojecten van Dinalog komt deze vraag terug. Van Rooy: “De verdeling van de besparing is met een complexe wiskundige theorie uitgewerkt. Dit gaf echter geen werkbare uitkomsten. Daarom maken we in de praktijk gebruik van onderlinge tarieven, die veelal gebaseerd zijn op prijzen die het samenwerken voor alle betrokken partijen aantrekkelijk maakt. Zo worden win-win situaties gecreëerd.”

Algoritme

Hoe groter een netwerk, hoe complexer de planningen. Wanneer er iets misgaat, is het heel moeilijk te overzien wat de gevolgen voor anderen in de keten zijn. Daarom heeft een promovendus van de TU Eindhoven voor Ultimate een algoritme geschreven dat heel snel uitrekent wat voor effecten wijzigingen hebben op de hele planning. Brabant Intermodal gaat het algoritme verwerken in de eigen planningssoftware.

“De mogelijke besparing van 1 miljoen geeft ons een goede basis om de ingeslagen weg tot samenwerking voort te zetten.”

 

Resultaat:

  • Een algoritme uitmondend in software die bij een verstoring het effect op de planning in kaart brengt
  • Potentiële kostenbesparing van 1 miljoen euro

 

Geef de eerste reactie