Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in multinationale supply chains

“Fragmentatie van logistiek leidt tot hoge kosten.”
In gesprek met: Wouter Lammerse, CEO bij BlueRock Logistics

In multinationale logistieke netwerken worden belangrijke beslissingen toch veelal op lokaal niveau genomen. Fragmentatie van planningsmethoden, keuzes van vervoerders, en tarief- en IT-systemen leidt tot beperkt overzicht op centraal niveau, beperkte synergie van verschillende bedrijfsonderdelen en hoge kosten. BlueRock Logistics ontwikkelt een revolutionair en generiek logistiek platform dat inzicht geeft in alle logistieke processen binnen een multinationale onderneming. Met het web-based platform worden lokale gebruikers ondersteunt en ontstaat zichtbaarheid van data en transacties. Op het platform kunnen eenvoudig en snel applicaties worden ingezet ter ondersteuning van operationele, tactische en strategische verbeteringen in de keten. Door middel van applicaties voor bijvoorbeeld data analyse, what-if scenario’s en optimalisatie kan de efficiëntie van de keten gericht worden vergroot.

Inefficiënte logistiek

De logistieke sector kent nog altijd duidelijke inefficiëntie. Zo worden op Europees niveau veel meer kilometers gereden dan strikt nodig is en wordt transportmaterieel sterk onderbenut. Cijfers van Eurostat laten zien dat de gemiddelde beladingsgraad, ondanks alle inspanningen, slechts ongeveer 45 procent is. Bovendien neemt het aantal vrachtbewegingen wereldwijd ieder jaar verder toe met alle consequenties voor de ecologische voetafdruk, congestie en transportkosten van dien.

Lokale besluitvorming

Inefficiënte logistiek binnen multinationale ondernemingen ontstaat onder andere door gefragmenteerde besluitvorming. Het is vaak zeer moeilijk centraal regie te voeren over alle goederenstromen binnen een multinationale onderneming. Een belangrijke oorzaak is dat in grote logistieke netwerken beslissingen veelal lokaal worden genomen. Lokale managers nemen beslissingen vanuit hun eigen perspectief. Voor veel grote multinationale ondernemingen is er veel potentie voor verbeteringen. Een goede analyse van de huidige goederenstromen en de coördinatie daarvan moet leiden tot een betere netwerkstructuur en planning. Een volgende stap is de afstemming van transport activiteiten tussen business partners en zelfs concurrenten.

Snel resultaat

Onze aanpak is praktisch en realistisch. We gaan uit van een gegeven situatie en maken het voor onze klanten eenvoudig snel verbeteringen te realiseren. Door deze aanpak op maat zijn wij in staat oplossingen te bieden voor zowel kleine als grote ondernemingen. De ondersteunende infrastructuur is schaalbaar, zodat zelfs ’s werelds grootste logistieke operaties kunnen worden aangepakt. Bovendien zijn deze oplossingen relatief eenvoudig en snel te implementeren. Gemiddeld hebben onze optimalisatieprocessen een terugverdientijd van een jaar en een uiteindelijk rendement op investering van het 10-voudige.

 

“Binnen veel multinationals is er ruimte voor verbetering.”

 

Resultaat:

  • Optimization Maturity Piramide is ontwikkeld waarmee BlueRock samen met de klant inzichtelijk kan maken in welke fase van volwassenheid het logistieke netwerk zich bevindt om te kunnen bepalen waar de eerste acties zich op moeten richten.
  • Platform is ontwikkeld met een generiek logistiek datamodel dat veel flexibiliteit biedt om applicaties in korte tijd te ontwikkelen.
  • Ontwikkeling van applicaties voor Freight Audit, TMS, Data Analyse, What-if scenario’s, Optimalisatie (Netwerk locatie keuze, Planning, Allocatie, etc.).

 

Geef de eerste reactie