Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van innovatie in sierteeltlogistiek (Davinc3i)

“Geen bloemen meer verhandelen, maar informatie over de beschikbaarheid ervan”
In gesprek met: Stephan van Maldegem van OZ Import

 

De sierteeltsector in Nederland is de spil voor de Europese handel. Maar deze vooraanstaande positie is niet vanzelfsprekend. Grote buitenlandse partijen nemen steeds vaker zelf het initiatief om producten bij kwekers te kopen en te verschepen. Ook gaan steeds minder producten fysiek via de veilingen, waardoor de traditionele transportroutes veranderen. De partijen in onderzoeksproject DaVinc3i bouwen aan innovatieve logistieke concepten gebaseerd op samenwerking, om de toppositie te behouden en uit te bouwen.

Direct bij de kweker

Voor Stephan van Maldegem van OZ Import is het project een noodzaak in een veranderende markt. “Als wij de manier waarop we de logistiek aanpakken niet verbeteren, dan zal de rol van Nederland kleiner worden. De grootste bedreiging is dat de internationale partijen om Nederland heen gaan. We moeten ons daarom zo positioneren dat we het centrum van de wereld blijven wat bloemen betreft.”

Grip op handel

De oplossing is om als Nederland de rol van ketenregisseur in te nemen. “Wij moeten zorgen dat wij onze kennis en informatie over bloemen inzetten om klanten zo goed mogelijk te kunnen beleveren, met producten en informatie. Nu verhandelen we bloemen, in de toekomst verkopen we alleen nog informatie over de beschikbaarheid van bloemen.” Nederland is hét land om deze rol op te pakken, is zijn overtuiging. “Wij hebben de contacten, de kennis en de naam om het te doen.”

Inzichten

Al is de functie van ketenregisseur er nog niet voor Nederland, DaVinc3i is voor de importeur van grote waarde. Zo werkt hij bij OZ Import aan een casus om logistiek te automatiseren en virtualiseren. Die wordt later door kennisinstellingen binnen DaVinc3i onderzocht op effectiviteit. Ook krijgt hij van anderen partijen inzichten over het functioneren van de sierteeltsector. “Kwekers, transporteurs en kennisinstellingen, allemaal zien ze de noodzaak tot verandering. Het is zeer verhelderend om met zoveel partijen samen aan dezelfde uitdaging te werken.”

“Het is zeer verhelderend om met zoveel partijen samen aan dezelfde uitdaging te werken.”

 

Resultaat:

  • Verificatie van effectiviteit van automatisering en virtualisering sierteelt logistiek
  • Inzichten over het functioneren van de sierteeltsector door brede samenwerking

 

Geef de eerste reactie