Cross Chain Collaboration Center (4C)

Impact van Innovatie in sierteeltlogistiek (Faber transport)

“Eén platform om alle transportinformatie te delen”
In gesprek met: Theun Faber, directeur/eigenaar Faber Bloementransport

 

Alle informatie over orders en transporten die vervoerder Faber Bloementransport nu van haar klanten per mail en telefoon binnenkrijgt, zetten medewerkers één op één over in een Transport Management Systeem. Hier zijn fulltime vier mensen mee bezig, vertelt Theun Faber, directeur van het bedrijf.  “Het is gigantisch veel werk. En omdat het handwerk is, worden er fouten gemaakt – dat is niet te voorkomen. Ook geeft het vertragingen, ondermeer bij de avondtransporten. Dan zit iedereen op iedereen te wachten terwijl de informatie nog snel handmatig wordt verwerkt.”

Betere prognoses

Er is dus grote behoefte aan een overkoepelend systeem voor kwekers, veilingen, handelsbedrijven, importverwerkers en logistiek dienstverleners. Binnen Hubways wordt daar aan gewerkt. In dit systeem kunnen klanten -via hun eigen systemen- informatie over zendingen plaatsen, zodat de transportbedrijven er direct over kunnen beschikken. “Ook is er voorinformatie over verkopen die onze klanten, de bloemenhandelaars, hebben gedaan. Als wij nu al weten welke partijen over een paar weken worden vervoerd, dan kunnen wij betere prognoses maken van de extra transporten die we gaan doen. Hiermee is erg veel winst te behalen.”

Hooggespannen verwachtingen

Er is een organisatie ingericht die het platform gaat ontwikkelen. De verwachtingen zijn hooggespannen, zegt Faber. Maar hij ziet ook scepsis. “Er zijn in de sector gezamenlijke projecten geweest die op niets zijn uitgelopen. We kunnen daarvan leren dat een systeem bij introductie meteen goed moet werken. Bij twijfel grijpen kwekerijen direct terug op telefoon en mail, en het vertrouwen win je na fouten niet snel meer terug.”

Sector versterken

De kans dat het slaagt en er straks een systeem staat dat de hele sector verbindt, schat hij op vijftig procent. “Dat is wat ik proef als ik met collega-vervoerders praat. Anderzijds weet iedereen dat er iets moet gebeuren om de veranderende goederenstromen bij te kunnen benen. HubWays is dé kans om dit probleem op te lossen en onze sector te versterken voor de toekomst.”

“Samenwerking in de keten wordt steeds belangrijker en we moeten onze informatie digitaal gaan delen. Hubways kan de automatisering van de sector versnellen.

 

Resultaat:

  • Eén overkoepelend platform voor kwekers, veilingen, handelsbedrijven, importverwerkers en logistiek dienstverleners
  • Betere transportprognoses door voorinformatie over verkopen
  • Versterking van de sierteeltsector

 

Geef de eerste reactie